Výdaje na zbraně a další náklady ozbrojených sil v roce 2015 o více než jedno procento vzrostly, čímž se z něj stal první rok nárůstu celkových vojenských nákupů vlád po celém světě od roku 2011, zjistil ve zprávě vydané v úterý Stockholmský institut pro výzkum mezinárodního míru (SIPRI). Celkové vojenské nákupy v roce 2015 dosáhly, jak zjistil SIPRI, 1 676 miliardy $, čili téměř 1,7 bilionu $, čímž spotřebovaly asi 2,3 procenta hrubého globálního domácího produktu (HDP).


Vedení při financování militarismu si v celém světě s velkým odstupem udržují Spojené státy utrácející podle SIPRI téměř 600 miliard $. Toto číslo podle Centra pro mezinárodní politiku vyroste na reálnou hodnotu vysokou až 1 bilion $, když se vezmou v úvahu i peníze Pentagonu v „černém rozpočtu“, „případové“ příděly peněz na války v Iráku a Afghánistánu a další skryté výdaje.

Čínská vláda nadále financuje druhou největší válečnou mašinérii výdaji 215 miliard $ za minulý rok. Vojenské výdaje států Asie a Oceánie v roce 2015 obecně narostly o 5,4 procenta, což je nárůst tažený zintenzivněním US válečných snah vůči Číně, které militarizovaly celou Východní Asii a Pacifický region posílením nákupů zbraní koalicí s US spojeneckých regionálních států včetně Filipín, Vietnamu, Indonésie a Japonska.

„Nárůst napětí mezi Čínou a různými zeměmi v regionu přispěl k podstatnému nárůstu výdajů,“ všímá si SIPRI.

„Čína nadále rozšiřuje své vojenské kapacity zbraněmi jak dováženými, tak z domácí produkce,“ uvádí vedoucí výzkumník SIPRI Siemon Wezeman. „Sousední státy jako Indie, Vietnam a Japonsko rovněž značně posilují své vojenské síly.“

Značně neproporcionální podíl na růstu těchto výdajů pochází od východoevropských a pobaltských vlád spojených se strategickým úsilím US a NATO zaměřeným proti Rusku včetně Litvy, Estonska, Lotyšska, Polska, Rumunska a Slovenska.

Také celkové výdaje středovýchodních vlád v roce 2015 nejméně o 4 procenta vzrostly, zjišťuje tato zpráva. U Saúdské Arábie vzrostly tak, že se v roce 2015 stala třetím za vojsko nejvíce utrácejícím státem na světě se svými celkem 87,2 miliardami $ a jen na samotnou rok se táhnoucí Jemenskou válku dala 5,3 miliardy $.

Zpráva uvádí ohromující nárůst iráckého vojenského rozpočtu, který od roku 2006 do roku 2015 vzrostl o 536 procent. Ale i tak se mezi středovýchodními mocnostmi nikdo ani nepřiblíží US podporované saúdské monarchii, jejíž válečný rozpočet o více než 20 miliard $ překonává i ten ruský.

Rusko, jehož ozbrojené síly US a evropská média bez ustání démonizují jako primární hrozbu světovému míru, utratilo v roce 2015 jen 66,4 miliardy $, čímž za tím Washingtonem oblíbených semi-feudálním klientským režimem dost zaostává.

Vlády po celém světě spěchají s posilováním svých sil v reakci na probíhající strašení válkou a horečný nárůst geopolitického napětí. Podle SIPRI je tu skupinka vláda, u kterých jejich vojenské výdaje v reakci na probíhající nebo nadcházející regionální konflikty vyskočily obzvláště prudce, k nimž patří Alžírsko, Ázerbájdžán, Rusko, Saúdská Arábie a Vietnam.