Zaměstnanci Facebooku dostávají poplašné signály o “nepatřičné komunikaci” Facebook s odkazem na potřebu dohlédnout na potenciální sexuální delikventy používá software, který sleduje soukromé konverzace, nedochází-li v nich k podezřelému chování a jaká se v nich vyskytují klíčová slova, než vyvolá poplach u zaměstnanců Facebooku, kteří pak rozhodnou, zda tyto informace předat policii. Toto odhalení uniklo během rozhovoru s Reuters, která dělala interview se šéfem bezpečnosti u tohoto giganta sociálních sítí Joe Sullivanem.

I přes to, že článek uznává skutečnost, že sexuálních zločinů proti dětem spojených s Internetem ubývá, tak cituje spoustu případů, kdy byly děti on-line předpřipraveny, než ukázali, že „uživatelé Facebooku by také mohli být nervózní z rozsahu, v jakém se na jejich konverzace dohlíží, přinejmenším pomocí počítačových programů.“

Software používaný Facebookem k monitorování konverzací pracuje tak, že pátrá „po nekalé komunikaci“ a analyzuje „vzorce chování“.

Slova nebo fráze považovaná za vulgární či za pokus o výměnu osobních informací dostanou červenou značku a jsou na ně upozorněni zaměstnanci Facebooku, kteří se pak rozhodnou, zda tento obsah stojí za to, aby na něj upozornili vynucovatele zákona.

I příliš mnoho zpráv odeslaných bez odpovědi vyvolá poplach, který tento obsah označí za podezřelý.

Tento článek nevyzrazuje, zda se záznamy o chatech archivují a po jakou dobu se ukládají, dodává ale, že takový podobný software používají i jiné webové stránky sociálních sítí.

Na své webové stránce Facebook uznává, že sdílí informace o uživatelích, i když nemá soudní příkaz nebo jiný požadavek s oporou v zákoně.

„Můžeme rovněž sdílet informace, když dospějeme k dobré víře, že je to nezbytné k zabránění podvodů či jiné nelegální aktivity, abychom zabránili hrozící tělesné újmě nebo k vlastní ochraně a vaší ochraně před lidmi, kteří porušují Listinu práv a povinností. Do toho může patřit sdílení informací s jinými společnostmi, právníky, soudy a jinými složkami vlády.“

V posledních letech Facebook nachytali při mnoha kontroverzích s porušováním soukromí.

Ještě v únoru tato společnost vztekle popřela zprávu Sunday Times, která tvrdila, že Facebook tajně čte texty posílané uživateli přes své aplikace v Androidu.

Vláda USA je aktivně zapojená do vytahování informací z Facebooku. Minulý měsíc vydalo ministerstvo zahraničí poptávkový požadavek, v němž shání nástroj, který by mohl provádět „hloubkové analýzy témat, konverzací, sítí a vlivných činitelů na globálním sociálním webu.“

Obhájci soukromí jako Julian Assange z Wikileaks už opakovaně varovali, že sociální sítě jako Facebook a Twitter nejsou o moc víc než ohromné špehovací databáze využívané zpravodajskými službami k shromažďování osobních informací.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com

]]>