Syrský prezident Bašár Asad má za to, že na západní země není spolehnutí – nejednají čestně, jsou neupřímné, jejich politika se rozchází s normami mezinárodního práva. „Nejdůležitějším ponaučením, které jsme si odnesli, i když si myslím, že to víme už dávno, je to, že Západ nejedná čestně. Západní země nejsou upřímné. Prosazují politiku bezzásadovou, mající jen máloco společného s mezinárodním právem a OSN. Na Západ není spolehnutí při řešení jakéhokoli problému.


Čím lepší máš přátele, tím rychleji a s co nejmenšími ztrátami lze dosáhnout řešení. Každý státní činitel by si měl umět vybírat přátelské státy, které budou stát na jeho straně v době krize", prohlásil Asad v interview pro Sputnik.

Podle jeho slov by nepřál žádnému státu ani lidu, aby prošly tím, čím musela projít Sýrie.

„Máme za sebou nelidské zkoušky. Žijeme ale ve světě, ve kterém dnes neexistuje ani mezinárodní právo, ani morálka v politice. Kdekoli na naší planetě se může stát cokoli. Z našich zkušeností v Sýrii bych ale chtěl říct, že, zaprvé, jakýkoli projev fanatismu, ať už náboženského či politického nebo posedlost jakoukoli idejí, jsou pro společnost zhoubné. Je třeba vyhýbat se fanatismu na cestě budování společnosti, je to povinnost státu a kromě toho i povinnost všech prvků této společnosti, je to povinnost každého občana", zdůraznil syrský prezident.

„Dalším momentem je to, že když nastane ta či ona krize v některé zemi, pak musí hned od začátku každý státní činitel vědět, že obráncem vlasti je její lid. A když se rozhoduje, jak bude dál jednat, aby byla krize vyřešena, je nezbytné, aby byl jeho plán v souladu se zvyky a tradicemi lidu, s dějinami, s jeho tužbami. Rozhodnutí nemůže přijít ze zahraničí. Ze zahraničí mohou přijít na pomoc přátelé, tak, jak se to stalo tentokrát — z Ruska a Íránu. Když ale chybí vnitřní vůle a dobré vztahy mezi lidem a státem, pak není možné najít řešení", soudí syrský prezident.