Poznámka: Podívejte se také na změnu režimu v globálních klimatických datech stejnou metodou zde. Mám radost, že mohu ohlásit, že cosi týkající se slunečních dat, čeho jsem si povšiml a ohlásil jsem to už v roce 2008, bylo nezávisle potvrzeno jiným zdrojem a překvapilo mě, když se mi to před dvěma dny objevilo ve schránce. Čtenáři si mohou vzpomenout, že už nějakou dobu poukazuji na zvláštní anomálie ve Slunečním geomagnetickém indexu, které se objevily v říjnu 2005. V článku napsaném 13. února 2008 nadepsaném Kam zmizely všechny ty sluneční skvrny? Jsem zakreslil data indexu Ap a poukázal jsem na tuto událost.

Tehdy jsem napsal:

To, co je na grafu Indexu průměrného geomagnetismu planety výše to nejzajímavější, je to, co se stalo kolem října 2005. Všimněte si prudkého propadu magnetického indexu a pokračování v nízkých hodnotách.

Vypadá to dost jako nějaká „kroková funkce“, tohle jsem viděl na teplotních grafech GISS, když byly měřící stanice přemístěny do chladnějšího prostředí. V tomto případě na slunci to vypadá, že to ukazuje, že se cosi ve vnitřní funkci slunečního dynama náhle „přepnulo“. Všimněte si, že v předchozích měsících magnetický index s vyšší aktivitou posiloval, a pak jednoduše propadl a zůstal převážně ve stagnaci.

Od té doby jsme pak vídávali oznámení o blednoucím slunci bez skvrn a propadu sluneční aktivity jako toto:

AKTUÁLNÍ: – významné oznámení týkající se solárních dat: Signál počtu skvrn z blednoucího slunce, velký propad sluneční aktivity

„Pokud máme pravdu, tohle by mohlo být poslední sluneční maximum, které za desítky let uvidíme,“ řekl Hill. „To by ovlivnilo všechno od výzkumu kosmu po zemské klima.“

Viz oficiální tiskové prohlášení zde – “All three of these lines of research to point to the familiar sunspot cycle shutting down for a while.”

Dr. Sam Outcalt: Emeritní profesor fyzikální geografie z University of Michigan mi před dvěma dny poslal tento graf ukazující jeho použití Hurstova přeškálování na data Slunečního magnetického indexu Ap. Za použití této metody i on nezávisle našel tu „krokovou funkci přepnutí“, kterou jsem ohlásil v únoru 2008:

Hlavní přechod se změnou režimu je největší na celkem 2005,71, což odpovídá říjnu 2005, stejné datum, jako jsem zjistil já.

Slunce tehdy jasně vstoupilo do magnetického útlumu a dosud se z něj nedostalo.

Žijeme v zajímavé době.

Více o Hurtstově přeškálování v tomto článku: SIO\\\_HurstReScale

AKTUALIZACE: Jak jsem předpokládal, Dr. Lei Svalgaard zaujal výhrady k této charakteristice události identifikované v říjnu 2005, jako že je to bod změny režimu, když uvedl:

Ač souhlasím, že slunce se uklidňuje, tato ‚kroková změna‘ je sporná. Je to hlavně kvůli sporadickým jednotlivým magnetickým bouřím v září 2005: http://hirweb.nict.go.jp/sedoss/solact3/do?d=2005%2c09%2c04 a zde je další rotace: http://hirweb.nict.go.jp/sedoss/solact3/do?d=2005%2c10%2c01 Můžete v ní najít mnoho takovýchto kroků.

K takovýmto krokovým změnám dochází v každé době: http://www.leif.org/research/Ap-1844-now.png Jsou jen počasím, nikoliv klimatem.

Nemyslím si, že jeho analogie toho moc slibuje, protože po těch krokových změnách zůstávalo „klima“ solárního dynama na nízké úrovni a po nich produkovala nejmenší hodnoty i během záznamů datovaných už od roku 1844. Viz Leifův graf, na který jsem odkazoval:

Ač je to podobné tomu dlouhému propadu na počátku roku 1871, tohle bylo jasně něco nového v celém tom záznamu. Použijeme-li vyhlazení, abychom odstranili to, co Leif popisuje jako šum z počasí, a zvětšíme to, uvidíme, jak až unikátně to v datových záznamech posledního století vypadá:

Ačkoliv lze argumentovat, že šlo o událost s charakterem “počasí”, zůstávají tu tato fakta:

1.        Během 14 měsíců před říjnem 2005 Ap index rostl.

2.        Došlo k velice prudkému propadu trvajícímu jen málo přes měsíc.

3.        Od té doby se to ještě nezotavilo k průměrným hodnotám předchozích 14 měsíců.

4.        Události s charakterem počasí mají obvykle krátkodobou dynamiku. 2 rotační periody slunce, jak Leif referuje, nemohou být postačující pro krokovou změnu v letech následujících po říjnu 2005.

5.        V následující události Slunce vytvářelo nejnižší hodnoty AP v historii záznamů v prosinci 2008.

6.        Projekce od jiných včetně Livingstona naznačují, že slunce vstoupilo do stavu magnetického klidu.

Ač se skláním před celkovou vyšší znalostí Dr. Svalgaarda o dynamice slunce a souhlasím, že v ní dochází k mnohým rychlým přechodům v záznamech Ap, tohle se mi jeví, jako událost krokové změny na základě výše uvedených faktorů. Budu teprve muset vidět plně přesvědčivé vysvětlení, že šlo jen o šalbu z ojedinělé události a nikoliv bod změny režimu. Zůstávám však otevřený i k takovému vysvětlení.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: wattsupwiththat.com

]]>