Důležité veřejné objekty Švédska nejsou chráněny před možnou agresí ze strany Ruska, domnívají se ve Švédské Službě veřejné bezpečnosti (MSB). Elektronická komunikace, zásobování vodou a elektrickou energií, příprava krizových plánů – to jsou oblasti, ve kterých je třeba přijmout okamžitá opatření, uvádí se ve zprávě pod názvem Analýza národních rizik a možností 2016, kterou zpracovala MSB na vládní pokyn.


Podle zprávy vedení strategicky důležitých služeb nevěnuje potřebnou pozornost ochraně svých objektů a začíná se zamýšlet nad krizovými opatřeními teprve ve chvíli, kdy už problémy začínají. V řadě důležitých podniků není náhradní zdroj elektrické energie, chybí další zdroje pitné vody kromě ústředního vodovodu. Nemocnice nemohou přijmout velké množství pacientů v případě krizové situace.

Pod „krizovou situací" se rozumí válka, a v MSB se netají tím, že za potencionální hrozbu považují Rusko. V úřadě berou zcela vážně prohlášení Švédské policie veřejné bezpečnosti (SÄPO) o tom, že ruští agenti se zabývají mapováním společensky důležitých objektů království, a to může být příprava na válku.

„Vidíme to podle kontaktů, které ruští důstojníci navazují ve Švédsku. Vidíme, jaká místa navštěvují v naší zemi. A na základě toho můžeme dojít k závěru, že mají zájem o infrastrukturu", řekl novinám Dagens Nyheter Vilhelm Unge, vedoucí analytického oddělení kontrarozvědky v SÄPO.

Vilhelm Unge ale odmítl říci Dagens Nyheter, kdy a za jakých okolností byli pozorováni ruští agenti. Podle jeho slov informace musí zůstat utajená, „aby bylo ochráněno království".

Již před časem SÄPO ve své pravidelné výroční zprávě obvinila Rusko z vedení „psychologické války" proti Švédsku pomocí informační agentury Sputnik a televizního kanálu RT.