V každém století dochází „systémové válce" a XXI století bude žádná výjimka, sdělil časopisu Business Insider zakladatel analytické společnosti Stratfor George Friedman. Analytik předpověděl, že války vzplanou ve východní Evropě a na Středním východě. Kromě toho poměrně překvapivě očekává, že Spojené státy americké povedou námořní válku s Japonskem. …


Nyní docela často (Sýrie, východní Ukrajina) můžete vidět tento scénář: nestátní skupiny, s podporou jiné země bojují s úřady. Nicméně, abychom našli příklad války mezi dvěma státy, je třeba se vrátit do roku 2003, k americké invazi do Iráku, uvedl Business Insider.

Dvě světové války, katastrofální svým měřítkem, přinesly důkaz nestability mezinárodního systému, který umožnil provádět bojové operace k řešení mezistátních konfliktů jako legitimní opatření zahraniční politiky, a nikoliv jen pro krajní případ. Po druhé světové válce byl politické a právní systémy jednotlivých států byly postaveny na myšlence zabránění válkám, ale může se to změnit? klade otázku Business Insider. Časopis uskutečnil rozhovor na toto téma se zakladatelem analytické společnosti Stratfor George Friedmanem, který varoval, že taková vlastnost světové politiky, jako mezistátní války, se může znovu stát relevantní. Friedman poznamenat, že v minulosti došlo k období, kdy analytici mylně věřili v příběhu, že země nikdy nebudou bojovat mezi sebou navzájem. Expert zdůraznil, že v každém století došlo k „systémové válce", během níž se systém „zmítal v křečích".