Loni v květnu Islamistický stát Iráku a Al-Shamu (ISIS) šokoval syrskou vládu rozsáhlou ofenzivou k zabrání rozlehlé pouštní oblasti gubernie Homs. ISIS během jednoho týdne přetížené Syrské arabské armádě (SAA) sebrala ropou bohaté město Al-Sakhenah a pradávné město Palmyra (Tadmur) a donutila ji k frenetickému ústupu přes mnoho kilometrů pouštního terénu. ISIS jí zasadila ještě další ránu zahájením další ofenzivy v srpnu k zabrání jihovýchodního venkova gubernie Homs, do čehož patřilo i pradávné asyrské město Qaraytayn a hraniční přechod Tanf.


Syrské ozbrojené síly se po několik měsíců opakovaně snažily území kolem Palmyry a Quraytayn znovu získat; každá ofenziva však skončila zklamáním, jelikož obrana ISIS se ukázala být příliš silná.

Tento problém částečně způsobilo to, že Syrské ozbrojené síly trpěly nedostatkem vojenského personálu k udržení znovu dobytého území, které vzaly ISIS.

Jelikož tímto nedostatkem trpěly v celé zemi, dostalo se Syrským ozbrojeným silám největšího daru, v jaký mohly doufat, loni v září, když do války vstoupilo Ruské letectvo.

Ruské nálety proti nepřátelům syrské vlády nejenže byly časté, byly i neuvěřitelné účinné.

Teď, když je ISIS kolem Palmyry a Quraytaynu zablokovaná, jsou Syrské ozbrojené síly v postavení, kdy mohou svou značně očekávanou ofenzivu k znovuzískání této ropou bohaté části střední Sýrie konečně provést. Syrskou arabskou armádu (SAA) při tom povedou prominentní velitelé Tygřích sil plukovník Suheil Al-Hassan a plukovník Shady Al-Isma’el.

[quote align="center" color="#999999"]