Prostá návštěva válečného hřbitova by měla stačit k vyvrácení všech pochybností o hodnotě Evropské unie (EU), tvrdí prezident Evropské komise Jean-Claude Juncker. „Mír není nikdy jistý. Kdokoliv si myslí, že mír je zřízen navždy, uvažuje od základu špatně. A v Evropě už máme zase válku,“ řekl pan Juncker odkazujíc se na probíhající konflikt na Ukrajině. …


Tento povýšenecký komentář pana Junckera přišel během jeho projevu v Haagu, při kterém naléhal, aby byl problém Brexitu vyřešen, „jak nejrychleji to jen jde,“ a pak „se vydal do zákoutí světové historie.“

Tento bývalý lucemburský ministerský předseda promlouvající německy varoval, že uprchlická krize, ve které se teď Evropa zmítá, představuje riziko, že na „vysoce citlivém“ Balkáně se zase probudí konflikty z Kosova a z Bosny z minulého století, a že by se tak „enormní stupidita“ oněch dvou světových válek mohla do Evropy vrátit, když se ta nesjednotí, místo aby se prostřednictvím Brexitu tříštila.

„Evropa získá, kdykoliv poukážeme, jakým je Evropa významným mírovým projektem.“

„Kdokoliv v Evropu nevěří, kdo o Evropě pochybuje, kdo je z Evropy zoufalý, by měl navštívit evropské vojenské hřbitovy.“

Vůdce UKIP Nigel Farage okamžitě odpověděl slovy: „Když navštívíte ty válečné hřbitovy, tak si uvědomíte, co se může stát, když tu nejsou demokratické národní státy. Když vnutíte umělou identitu a uniformitu, tak riskujete situaci jako v tlakovém hrnci, kterým byla Jugoslávie, která vybuchla do násilí.“

Také bývalý ministr obrany Dr. Liam Fox se na nevoleného pana Junckera obrátil s otázkou, když řekl, že místo aby „poučoval“, tak by bylo zapotřebí přezkoumat, zda to není EU, kdo „zase rozdmýchává plameny nacionalismu a vzestup politické periferie.“

[quote align="center" color="#999999"]