Celkový majetek 3,6 miliard lidí, chudší poloviny obyvatelstva země, se od roku 2010 snížil více než o bilion dolarů, píše se v referátu nekomerční organizace Oxfam, jejíž činnost je věnována boji s chudobou. Stejnou částku, jako nejméně majetná polovina lidstva, má celkově 62 nejbohatších lidí na světě, jejich celkový majetek vzrostl za stejnou dobu o 1,76 bilionů dolarů. Před pěti lety částku, srovnatelnou s touto, mělo 388 nejbohatších lidí.

Jako příčiny zvyšujícího se rozdílu mezi chudými a bohatými organizace uvádí daňové úlevy, dostupné nejmajetnější vrstvě obyvatelstva, zvětšení rozdílu mezi největší a nejmenší mzdou a snižování finanční odměny pracujícím.