Válka ve Vietnamu měla za následek smrt více než 58.000 Američanů a více než 3 milionů Vietnamců. Před dvaceti lety Spojené státy a Vietnam normalizovali diplomatické vztahy ve snaze odstranit strašlivé dědictví války. Ale pro pozůstalé – jak Vietnamce tak Američany – válka pokračuje. Asi 5 miliónů Vietnamců a mnoho amerických a spojeneckých vojáků bylo vystaveno toxickým chemickým dioxinům z postřiku Agent Orange. Mnozí z nich a jejich potomstvo i nadále trpí jeho jedovatými účinky.

Agent Orange byl chemická, herbicidní zbraň, použitá na více než 12 procent Vietnamu americkou armádou, od roku 1961 do roku 1971. Dioxin přítomný v Agent Orange je jednou z nejtoxičtějších chemikálií, které lidstvo zná.

Ti, kteří byli vystaveni Agent Orange během války, mají často děti a vnoučata s vážnými nemocemi a zdravotním postižením. Mezinárodní vědecká komunita určila souvislost mezi expozicí Agent Orange a některými formami rakoviny, reprodukčními abnormalitami, imunitními a endokrinními nedostatky a poškozením nervového systému. I v druhé a třetí generaci jsou nadále oběti, ať se narodily ve Vietnamu, stejně jako veteráni a vietnamští Američané v USA.

Je 28 "nebezpečných míst" ve Vietnamu, stále kontaminovaných dioxiny. Tato místa mají i nadále nepříznivý vliv na lidi, kteří tam žijí, na plodiny, pozemky, zvířata a ryby.

Další fotografie vzhledem k okolnostem nepublikujeme, lze je dohledat ZDE.

Dne 29. dubna, Barbara Lee z USA představila HR 2114 , zákon pro oběti Agent Orange z roku 2015. Tento zákon by měl vykonat dlouhou cestu směrem k nápravě humanitární krize mezi vietnamskými a americkými oběťmi Agent Orange.

Zástupci sdružení vietnamských obětí Agent Orange / dioxinů (VAVA) přijeli do USA, u příležitosti oficiálního uvedení v platnost HR 2114. Vava je organizace více než 365,000 obětí Agent Orange a aktivistů, který pracují pro dosažení spravedlnosti pro oběti po celém světě.

Jeden člen delegace VAVA je Tran Thi Huan. Její matka byl vystaven Agent Orange od sudu chemické látky pohřbené v její zemi během války. Narodila se bez nohou a s vážně atrofovanýma rukama. Hoan vyrostla v Peace Village II, v centru Agent Orange nemocnice, v Hočiminově městě. Hoan je absolventkou vysoké školy a v současné době pracuje v nemocnici jako specialistka na výpočetní techniku.

V USA působí sesterská organizace VAVA, tím je Agent Orange Relief & Responsibility Campaign (VAORRC) – hnutí pro podporu a odpovědnost vůči postiženým Agent Orange. vzdělává veřejnost problémech způsobených stříkáním Agent Orange ve Vietnamu, a snaží se prosadit zákony k pomoci při těchto problémech. VAORRC je přesvědčena, že USA a chemičtí výrobci jako je Dow a Monsanto, musí převzít odpovědnost za použití těchto chemikálií a nápravu škod, které způsobily a zahojit rány války. Podporuje VAVA a poskytuje pomoc obětem ve Vietnamu, ale oběti Agent Orange potřebují ještě více pomoci. Prostřednictvím práce aktivistů v USA, Vietnamu a na mezinárodní úrovni, americká vláda vyčlenila peníze na vyčištění jednoho hot spotu, ale udělala málo pro zmírnění utrpení obětí Agent Orange ve Vietnamu nebo pro vyčištění zbývajících 27 nebezpečných míst.

Použití Agent Orange ve Vietnamu bylo pro zákaz chemických zbraní válečným zločinem. Přesto USA stále používají chemické zbraně, včetně white phosphorus gas – bílého fosforu, ve svých válkách v zahraničí. Kromě převzetí odpovědnosti za poskytnutí pomoci obětem Agent Orange, musí americká vláda poskytnout odškodnění obětem nedávných i současných válek, kteří trpí působení chemických látek používaných americkou armádu.

HR 2114, který má 14 spolusponzorů, má:

  • Poskytovat zdravotní péči a sociální služby pro postižené Vietnamce, včetně služeb lékařské a péče o chronicky nemocné, pečovatelské služby, odborné vzdělávání pro zaměstnání, léky a lékařské vybavení, domácí péči, péči o dětské programy, vzdělávací programy pro pečovatele, fyzickou a pracovní rehabilitaci a poradenství a rekonstrukční chirurgii.
  • Poskytovat lékařskou pomoc nebo invalidní důchod postiženým dětem amerických veteránů z vietnamské války. Veteráni bojovali za, a vyhráli dávky pro své zdravotní poškození související s Agent Orange. Pouze děti ženských veteránů byly pokryty ve většině podmínek. Tento návrh zákona vyrovnává podporu děti obou částí populace, mužských a ženských amerických veteránů.
  • Zajišťuje posouzení zdravotního stavu, poradenství a léčbu postižených vietnamských Američanů a jejich potomků prostřednictvím zřízení zdravotních a léčebných center vietnamsko-americkou komunitu.
  • Čistit zemi a obnovovat ekosystémy znečištěné Agent Orange / dioxinu ve Vietnamu.
  • Provádět výzkum zdravotních dopadů Agent Orange / dioxinu v USA a ve Vietnamu.

HR 2114 by měl být přijat do zákona. Odmítnutí americké vlády přijmout kompenzace vietnamským a americkým obětem své chemické války by ustavilo negativní precedens pro veterány z Iráku a Afghánistánu veteránů, kteří potřebují podobnou pomoc.