Matrix je svět, který byl nasazený na tvoje oči, aby tě zaslepil a odtáhl od pravdy. Otázkou je, od jaké pravdy? Nejlepší formou kontroly je to, když dáte člověku pocítit, že je svobodný, ale zároveň s ním můžete velmi jednoduše manipulovat. Jednou z forem diktátorství je to, když sedíte ve vězeňské cele a můžete se dotknout mříží. Ta druha forma je taková, že nemůžete vidět mříže, a tak si myslíte, že jste svobodní.


[quote align="center" color="#999999"]

Stále nám říkají to, co chtějí, abychom si mysleli, to, co chtějí, abychom brali za pravdu. [/quote]

Obecně se na tuto problematiku stačí podívat očima před médii – pokud jsou média pod vlivem vládnoucích, pak je zcela jasné, že pokud začnete zmiňovat něco, co by jim rozbouralo určitou "pravdu", tak se budou zdráhat a o tom mluvit nebudou.