Matrix je svět, který byl nasazený na tvoje oči, aby tě zaslepil a odtáhl od pravdy. Otázkou je, od jaké pravdy? (Foto: Flickr)

Nejlepší formou kontroly je to, když dáte člověku pocítit, že je svobodný, ale zároveň s ním můžete velmi jednoduše manipulovat. 

Jednou z forem diktátorství je to, když sedíte ve vězeňské cele a můžete se dotknout mříží. Ta druha forma je taková, že nemůžete vidět mříže, a tak si myslíte, že jste svobodní.

Stále nám říkají to, co chtějí, abychom si mysleli, to, co chtějí, abychom brali za pravdu.

David Icke

Obecně se na tuto problematiku stačí podívat očima před médii – pokud jsou média pod vlivem vládnoucích, pak je zcela jasné, že pokud začnete zmiňovat něco, co by jim rozbouralo určitou „pravdu“, tak se budou zdráhat a o tom mluvit nebudou.