Mezinárodní organizace a osobnosti požadují, aby na blížícím se summitu OSN v Riu byla věnována pozornost odzbrojování. Během summitu zde bude vystaven obří tank z chleba, který upozorní na to, že finance tekoucí do zbrojení by mohly být využity na vymýcení chudoby a na podporu trvale udržitelného rozvoje. V minulém roce se celosvětové výdaje na zbrojení vyšplhaly na 1,7 bilionů amerických dolarů. Podle Světové banky by přitom pouhých 5 % této částky stačilo na dosažení Rozvojových cílů tisíciletí, jejichž prostřednictvím se svět zavázal řešit globální problémy jako je extrémní chudoba nebo přístup k pitné vodě, adekvátní zdravotní péči a základnímu vzdělání.

Zatímco zbrojní rozpočty každým rokem rostou, rozvojové programy nemají dostatečnou pozornost a šance na splnění Rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015, jak bylo dohodnuto, jsou mizivé. Koncem června 2012 se v brazilském Riu uskuteční summit OSN, který má po dvaceti letech reflektovat aktuální globální problémy a hledat cesty, jak podpořit trvale udržitelný rozvoj.

„Svět je přezbrojen a mír je podfinancován.“Pan Ki-Moon, Generální tajemník OSN

Osobnosti a mezinárodní organizace při této příležitosti vyzývají vlády, aby na summitu věnovaly pozornost odzbrojování a do výstupního dokumentu konference zahrnuly plán na postupné snižování zbrojních výdajů a jejich přesměrování do společenských, ekonomických a ekologických programů. Výzvu podpořily desítky významných osobností z celého světa včetně několika držitelů Nobelovy ceny míru.

Na podporu výzvy bude v Riu vystaven obří tank vyrobený z chleba. Uvnitř mobilní instalace o rozměrech 8x4x3m bude zeleninová zahrada, která bude odhalena, jakmile bude tank zkonzumován. Na přípravě této akce se společně s dalšími organizacemi podílí také brazilská pobočka Světa bez válek a násilí.

Podepište výzvu „Odzbrojováním k trvale udržitelnému rozvoji“ na webu organizace INES nebo prostřednictvím petice na Avaazu

Mezinárodní výzva účastníkům konference Rio +20 v roce 2012

V roce 1992 na Konferenci Spojených národů o životním prostředí a rozvoji (UNCED, tzv. Summit Země) byly propojeny výzvy týkající se ohrožení životního prostředí a rozvoje ve světě. Po vzoru zprávy Brutlandovy komise „Naše společná budoucnost“ z roku 1987 bylo toto spojení pojmenováno jako „trvale udržitelný rozvoj“ – termín, který byl mezinárodně uznán „výzvou desetiletí“. Související témata týkající se míru a odzbrojení však nebyla zahrnuta.


Odzbrojováním k rozvoji – výzva současnosti

V roce 2011 se celosvětové výdaje na zbrojení vyšplhaly na 1,7 bilionů amerických dolarů – a to přesto, že jedna miliarda lidí lidí trpí hlady, ještě více lidí nemá přístup k pitné vodě, adekvátní zdravotní péči či vzdělání, a dokonce i ve vyspělých zemích jsou bez práce miliony lidí. Zatímco svět rozhazuje peníze za zbrojení, Rozvojových cílů tisíciletí se nedaří dosáhnout.

Dnešní stav klimatu a životního prostředí tuto nerovnováhu ještě zhoršuje. Hromadí se ekologické katastrofy, dramaticky klesá biodiverzita a roste destrukce ekosystémů. Současná ekonomická krize navíc přinutila vlády po celém světě ke snižování rozpočtů na základní lidské potřeby a opět nejvíce zasáhla ty nejslabší.

Finanční zdroje pro nákup stíhaček, tanků, válečných lodí, bomb, raketových střel, nášlapných min a jaderných zbraní se však zdají být neomezené. Rozvoj zbrojních technologií je čím dál sofistikovanější a vražednější.


Výzvou současnosti je, jak tento proces zvrátit.

Signatáři této výzvy požadují, aby se na summitu v Riu v červnu 2012 vlády tohoto přehlíženého problému chopily a dohodly se na globálním plánu na odzbrojování. Uvolněné finanční prostředky by měly být investovány do společenských, ekonomických a ekologických programů ve všech zemích. Počínaje rokem 2013 by výdaje na zbrojení měly být podstatně snižovány, tj. minimálně o 10 % ročně. Cílem je podpořit dynamiku trvale udržitelného rozvoje, což by mohlo začít ustavením mezinárodně spravovaného fondu s kapitálem ve výši více než 150 miliard dolarů.

Tento plán na odzbrojování pro trvale udržitelný rozvoj by měl být obsažen ve výstupním dokumentu summitu v Riu a měl by být krok po kroku realizován pod přímým dohledem Spojených národů.

Bez odzbrojování nebude dosaženo adekvátního rozvoje; bez rozvoje nebude dosaženo spravedlnosti, rovnosti a míru. Je třeba dát udržitelnosti šanci.


Výzvu iniciovaly mezinárodní organizace:

Mezinárodní síť inženýrů a vědců pro globální zodpovědnost (INES), Stálý mezinárodní výbor míru (IPB), Foreign Policy in Focus (FPIF), World Future Council (WFC), Starostové za mír, VivaRio, Better World Links a Svět bez válek a násilí.

Zdroj: svetbezvalek.cz

]]>