Mnozí političtí experti konstatovali, že Západ vede na Středním východě nefunkční politiku. To ale vůbec není pravda. Ta politika jevící se jako nefunkční je tu proto, aby vytvořila základnu k ospravedlnění plnocenné války na Středním východě a k okupaci jeho přírodního bohatství a k dosažení silného geopolitického postavení, na kterém se nikdo v budoucnu neodváží zkusit také podílet. Terorismus, který je často špatně chápán jako islámský terorismus, vytvořily a přiživovaly Západní zpravodajské agentury v 80. letech, tehdy hlavně k boji se Sovětským svazem.


Západní zpravodajství zjistilo, že tento druh terorismu má potenciál šířit se snadněji než kterákoliv ideologie na světě, protože může mít značný dopad na demografii muslimské společnosti. Takže když Západ sklidil své ovoce z Afghánsko-sovětské války, tak ten tzv. terorismus začal využívat k plnění své geopolitické agendy v zeměpisných oblastech, kde to mělo potenciál. Spatřili jsme, jak Západ využil terorismu Usámy bin Ládina a al-Kaiídy, aby okupoval Afghánistán a vytvořil v něm sociální rozkoly kvůli obchodním kanálům, ropě a politickým ziskům. Přímá válka s Irákem, nepřímá válka se Sýrií, barevné revoluce a zabíjení národních vůdců v některých středovýchodních zemích měly dopad ve výchově lidí plných nenávisti vůči Západním hodnotám a ideologiím. Je to dobře vykonstruované, aby to budilo iluze o globální politice Západu tak, aby když vede okupační války, tak aby se vyhnul image fašistické politiky.

Letos si cestu do Evropy, zvláště do Německa a Rakouska, našlo za pomoci Západu více než 1 milion Syřanů a dalších Arabů. Německá kancléřka a další klíčové politické figury ve skutečnosti tu masovou migraci k rozrušení Evropy v souladu se zájmy Západních korporátních elit schválily. Přicházely zprávy, že s těmi migranty do Evropy přichází i tisíce k válce vycvičených teroristů. Takže Západem vykonstruovaná migrační zbraň je už ve velkých částech Evropy instalovaná, aby tu šlo zahájit teroristické útoky na civilní obyvatelstvo, které ironicky platí své daně vládě za svoji bezpečnost a blahobyt. Jinými slovy Evropané platí daně na to, aby jejich život nebyl bezpečný. To je ale nevyhnutelné, když korporace v lidech vidí jen spotřebitele, nikoliv lidské bytosti.

Ta dobře vykonstruovaná hra na Středním východě běžela podle Západních zájmů fantasticky, dokud na válečnou scénu Středního východu nevstoupilo Rusko. Západ pocítil těžkou hrozbu pro realizaci jejich plánů na úplné podmanění Středního východu. Syrská vláda byla jejich hlavní překážkou a president Assad přežil mnoho pokusů o svržení ze strany Západu a jeho regionálních spojenců. Na druhou stranu, zástupní agenti Západu, kteří jsou v Sýrii a Iráku známi jako ‚teroristé‘ a později nazýváni ‚umírnění rebelové‘, ztratili během měsíc trvající letecké kampaně Ruska v součinnosti se syrskými vojsky a dalšími ozbrojenými silami značnou část svých sil. Je zajímavé, že když Západ zíral na porážky svých zástupných sil, tak vystupňoval svou diplomatickou aktivitu k dosažení mírové dohody o syrské otázce.

Minulý měsíc došlo ke schůzkám ve Vídni, kde se k Syrské otázce sešlo 19 zájmových skupin. A dva dny nato spatřil svět katastrofu ruského letadla, která v Egyptě zabila 224 ruských občanů. Později mnoho zpravodajských agentur tvrdilo, že to letadlo zničila bomba. Vídeňské urovnání tudíž zjevně nefungovalo. Kdyby k urovnání došlo, nikdo by do letadla bombu nepodstrkoval. Tak, jak mluvil Putin o dvojí hře Západu, tak tu vidíme, jak se ta dvojí hra hraje, když se nějaká záležitost urovnává na stole, ale zároveň se v skrytu spouští zkáza. Západ zničením toho letadla poslal Rusku vzkaz, že budoucnost Středního východu může rozhodnout jedině Západ a Rusko se musí svých snah zříci.

Teď přejděme k pařížskému masakru. Ti, kdo si vzpomenou na útok v Bombaji v roce 2008, mohou mezi oběma útoky nalézt podobnost. V Bombaji jich přišlo osm s AK-47 a neměli sebevražedné vesty. Pařížští útočníci byli v rámci strategie, ‚zabij, kolik jen můžeš‘ upgradováni k maximalizaci obětí sebevražednými vestami, aby nedošlo k nedostatku paniky. Ač tyto dva útoky mají dost podobného, není mezi nimi moc politických vazeb. Na druhou stranu po takové hrůzné události s masovým zavražděním více než 150 lidí si globální vůdci vyjevují své myšlenky a záměry. US president řekl, že „je to útok na celé lidstvo a universální hodnoty, které sdílíme. A my v reakci na to stojíme připraveni a nachystáni poskytnout Lidu Francie jakoukoliv pomoc.“ Francouzský president řekl, že to je válečným aktem Islamistického státu, a slíbil, že přijme protiopatření. Izraelský ministerský předseda Netanyahu řekl: „Izrael stojí bok po boku s francouzským presidentem Francois Hollandem a s Lidem Francie v našem společném boji proti terorismu.“ Britský ministerský předseda David Cameron řekl: „Jsme s vámi.“

Z výše uvedených prohlášení tedy člověk může snadno předpovědět, že Západ pojal myšlenku, že bude tvrdě bojovat s tzv. islamistickým terorismem vedením všeobecné války v Iráku, Sýrii a v dalších částech Středního východu pod vlajkou NATO. A tentokrát zase povede Západ války s tím, že obejde schválení Radou bezpečnosti OSN. Takže pařížský masakr dal Západu morální ospravedlnění k tvrzení, že existuje globální konsensus o tom, že má v Iráku a v Sýrii tvrdě bojovat. Takže příští kampaň NATO má být něco na způsob kampaně ‚šoku a úžasu‘, jíž jsme byli svědky při americké vojenské invazi do Afghánistánu. Jelikož v geopolitice není žádné místo pro emoce a morální hodnoty, tak Západní konstrukce toho ‚chaosu a okupace‘ sice nepoškodí elity a Atlanticisty, ale vytvoří existenční krizi pro obecnou populaci v určitých zemích, které budou muset absorbovat cizí kulturní a náboženské hodnoty.

Nadcházející válka proti terorismu vedená silami NATO změní současné geopolitické utváření Středního východu. Do té války mají v úmyslu vrhnout více vojenské síly než Rusové, aby obnovili pevnou vojenskou kontrolu nad konkrétními důležitými lokalitami tak, aby regionální mocnosti Středního východu akceptovaly Západní vojenskou převahu. Nadcházející ‚Válka NATO s terorismem‘ (na Středním východě) rovněž zkusí všemi prostředky ohradit Írán tak, aby do něj Západ mohl dosadit svou vlastní loutku, která bude bez svolení lidu posílat veškeré národní bohatství Západu. Vedle toho se bude bez ustání bránit v postupu BRICS a dalším alternativním ekonomickým a politickým blokům. Vyměklé mocnosti a ‚rádoby mocnosti‘ (Turecko a Indie) z jiných částí světa budou Západnímu bloku za jeho nadcházející předvedení síly na Středním východě vzdávat vazalský hold. Takže útok na Paříž pomůže Západu naplnit své geopolitické ambice na Středním východě daleko více než před tím. Ale bohužel v pouštích Středního východu i v ulicích Evropy bude prolito více krve, přičemž jen globální elita zůstane v bezpečí.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: southfront.org

[quote align="center" color="#999999"]

Ovládání lidského chování. Elektromagnetické a radiofrekvenční záření. Mikrovlny. O jaké experimenty jde a proč náš mozek není v bezpečí? Časopis Vědomí jako první médium na světě zveřejňuje výzkumy kryté státním tajemstvím. Tok říjnových informací pokračuje odkrýváním rodinné historie Rothschildů, jednoho z nejzámožnějších klanů na světě. Seriál Pansofie vás zase naučí obnovovat zdraví člověka jakožto energetické bytosti. Nové vydání Vědomí je k dispozici od 8. října u všech dobrých prodejců v Česku i na Slovensku.[/quote]