Co byste stalo, kdyby se během několika měsíců vyřešily všechny potíže a problémy lidstva a vznikl by tak celosvětový mír? Byl by váš život jiný? Změnil by se v něčem? Co byste chtěli dělat a co ne, když byste nemuseli řešit, co budete dělat? Když byste jednoduše mohli dělat věci spontánně a nemuseli byste nad nimi tolik hloubat? Chovali byste se k ostatním lépe? Pracovali byste sami na sobě a na svém štěstí? Chtěli byste ke stejnému štěstí dopomoci i lidem ve vašem okolí? Nebo také úplně cizím lidem?


Když si představíte svět, ve kterém je všeho a pro všechny dostatek, proč by výše zmíněné myšlenky nemohly být realitou? Co myslíte? Když máte něčeho dostatek – ať už lásky, štěstí, spokojenosti, radosti, produkujete pozitivní a dobrou energii. A když by tuto energii produkoval každý na světě, jak by asi svět vypadal? Byl by to svět příjemných a komunikativních lidí, kterým by nic nechybělo a byli by spokojení.

Lidé by tak neměli potřebu někoho klamat, někomu lhát, někoho okrádat, ale samozřejmě, že je to primárně ovlivněno duchovním vzestupem lidí na této planetě.

16.10. 2015 se v Římě uskutečnila třetí mírová konference, která byla zorganizovaná neziskovou nadací  Keshe Foundation. Fyzik Mehran Tavakoli Keshe na této konferenci uvedl způsob, jak by mohl během několika měsíců zařídit mír na celém světě. Zmíněný vědec odprezentoval výsledky své 40leté práce a vývoje, který je postaven na energii plazmy a napodobení dějů, které se kolem nás spontánně dějí.

Energetická jednotka dokáže zajistit jídlo, léčit a zabezpečit dopravu kamkoli na Zemi. Celý postup je tak jednoduchý, že ho zvládne i 5ti leté dítě, uvádí tento vědec  Tyto plány se všemi čísly a detaily rozdal Keshe všem přítomný a povzbudil je k tomu, aby je dali k přečtení svým vládám.   Jak se k těmto možnostem postaví?