CNN uveřejnila úvodník od Johna McWhortera z Colubia University, který nabádá, aby byli lidé za vyslovování „on“ a „ona“ veřejně zostouzeni a že společnost by měla tlačit na sexuálně neutrální výraz „ončo“ k jejich náhradě. McWhorter, který je profesorem lingvistiky, argumentuje, že: „Ta binární koncepce pohlaví je zbytečně tuhá a neodpovídá sebepojetí ohromného počtu lidí.“


Odpovědí na to je přimět „celou společnost, aby přijala“ výraz „ončo“ místo „on“ či „ona“ tím, že se budou veřejně zostouzet ti, kdo se odmítnou tomu podvolit, tvrdí McWhorter.

„Pokud má anglosféra přijmout nová zájmena do nových časů, budou zapotřebí dvě věci. Např. je pravdou, že jednou z věcí, která lidem pomáhá změnit používání jejich výraziva, je zahanbení,“ píše.

McWhorter argumentuje, že tuhé lpění na používání „on“ a „ona“ je „pro mnohé urážlivé“ i přes skutečnost, že to uráží jen nepatrnou menšinu těch, kdo k tomu ale používají rezonanční komoru sociálních médií pro zesílení svého hněvu.

Tento článek zase jednou ilustruje to, jak někteří levičáci tlačí na odstraňování výraziva a vnucování politické korektnosti prostřednictvím ohavného nátlaku okolí a pomocí kultury uměle vynalézaného pobouření.

Soudě podle mnoha komentářů, bude jakýkoliv pokrok s odklonem od „on“ a „ona“ ve jménu gender citlivosti velice dlouhým procesem.

„Vypadá to, že jako společnost rychle spějeme do stadia, kdy budeme tak nepředpojatí, že nám z toho chcípnou mozky,“ napsal jeden respondent.

„Takže v podstatě význam tohoto spočívá v očekávání, že těch více než 99% z nás, kdo máme jasnou sexuální identitu a jsme s ní sžiti, má přizpůsobit svůj jazyk, přizpůsobit svůj myšlenkový proces a obětovat svou vlastní verbální sexuální identitu pro ten maličký zlomeček, co to tak nemá?“ dodal další.

Komentátor, který napsal: „Společnost se nemusí přizpůsobit vašemu přání, aby se ohnula před vaším přehnaně komplikovaným a zmateným pojetím pohlaví. Existují muži a ženy. Tečka,“ shrnul náladu velké většiny jeden z odpovídajících na tento článek.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com  

[quote align="center" color="#999999"]

Ovládání lidského chování. Elektromagnetické a radiofrekvenční záření. Mikrovlny. O jaké experimenty jde a proč náš mozek není v bezpečí? Časopis Vědomí jako první médium na světě zveřejňuje výzkumy kryté státním tajemstvím. Tok říjnových informací pokračuje odkrýváním rodinné historie Rothschildů, jednoho z nejzámožnějších klanů na světě. Seriál Pansofie vás zase naučí obnovovat zdraví člověka jakožto energetické bytosti. Nové vydání Vědomí je k dispozici od 8. října u všech dobrých prodejců v Česku i na Slovensku.[/quote]