Jako známý novinář významné agentury výjimečného a demokratického Západu jsem si vyžádal souhlas redakce a zatelefonoval do Generálního štábu ministerstva obrany RF a zeptal se: – Jak při bombardování v Sýrii rozlišujete obyčejné teroristy a umírněné? Slečna spojovatelka mě přepojila na službu konajícího důstojníka, který mě velmi zdvořile vysvětlil: – Ještě před začátkem vojenské operace v Sýrii se v Generálním štábu přijalo odpovědné rozhodnutí. Jeho jádro spočívá v tradičním ruském snažení tvrdě zachovávat principy zákonnosti a spravedlivosti. Proto se nyní všechna naše munice dělí na dvě kategorie: obyčejnou a umírněnou.


Proti obyčejným teroristům používáme výlučně obyčejnou munici. A proti umírněným teroristům používáme výlučně umírněnou munici.

Takže se nemusíte obávat, bereme ohled na umírněné teroristy a jednáme s nimi spravedlivě.

Po těch slovech se mi ulehčilo. Ale ještě jsem žádal upřesnění:

– Opravdu proti umírněným teroristům používáte jenom umírněnou munici? Na druhém konci dráu se ozvalo:

– Slovo ruského důstojníka!

Ulevilo se mi úplně. Aby se to definitivně vyjasnilo, zeptal jsem se:

– A řekněte prosím, jak se obyčejná munice odlišuje od umírněné?

– Naše obyčejná munice se od umírněné munice liší přesně tak, jak se v Sýrii obyčejní teroristé liší od umírněných: jsou natřené jinou barvou, podstatně světlejší a v podstatně mírnějších tónech – odpověděl důstojník a zavěsil.

Zdroj: politikus.ru

[quote align="center" color="#999999"]

Ovládání lidského chování. Elektromagnetické a radiofrekvenční záření. Mikrovlny. O jaké experimenty jde a proč náš mozek není v bezpečí? Časopis Vědomí jako první médium na světě zveřejňuje výzkumy kryté státním tajemstvím. Tok říjnových informací pokračuje odkrýváním rodinné historie Rothschildů, jednoho z nejzámožnějších klanů na světě. Seriál Pansofie vás zase naučí obnovovat zdraví člověka jakožto energetické bytosti. Nové vydání Vědomí je k dispozici od 8. října u všech dobrých prodejců v Česku i na Slovensku.[/quote]