S tím, jak se statisíce dalších migrantů chystají zaplavit Švédsko, biskupka ve Stockholmu navrhla sundat z křesťanského kostela kříže a nahradit je islámskými symboly, aby sloužily Muslimům. Biskupka Eva Brunne chce z Námořnického kostela sejmout křesťanské symboly, aby ta budova vypadala pro muslimy jako „více zvoucí", hlásí švédský veřejný celonárodní vysílač televize SVT. „Pronajmeme-li pokoj lidem jiné víry, neznamená to, že jsme se zřekli své vlastní víry. Kněží jsou vyzýváni, aby vzývali Krista. Činíme to každý den a při každém shromáždění s lidmi. To ale neznamená, že jsme nepřátelští k lidem jiných vyznání," napsala Brunne ve snaze ospravedlnit tento plán.

Brunne, která je první otevřeně lesbickou biskupkou nějaké ze světových mainstreamových církví, chce, aby se tento kostel vedl spíše jako veřejné letiště, kde by byly modlitebny k dispozici i muslimům a odstranily se z nich křesťanské symboly s náhradou „značkami směřujícími k Mekce."

Tento návrh narazil na odpor u kazatele z Oscarské farnosti ve Stockholmu, který namítá, že: „Kostelní kaple nelze rozumně srovnávat s nějakými modlitebnami na letištích a v nemocnicích. Křesťanské kostely a kaple nejsou jen tak nějaké veřejné prostory."

I ředitel Námořnického kostela Kiki Wetterberg se proti tomuto nápadu veřejně ohradil.

„Nemám problém s muslimskými nebo hinduistickými námořníky, co se sem chodí pomodlit. Myslím si ale, že jsme křesťanský kostel, a tak bychom si tyto symboly měli podržet. Když navštívím mešitu, nežádám je, aby sundávali své symboly. Je to moje volba, jestli tam půjdu," řekl Wetterberg.

Ironií je rovněž to, že uvážíme-li, že ač Brunne trvá na takovém vítání muslimů, tak by v některých islámských zemích byla za to, že je lesbička, popravena.

„Právě takto společnosti a kultury uprostřed sebevraždy vypadají," napsal Robert Spencer.

Pokud si snad myslíte, že to zní až příliš bizarně, aby to byla pravda, tak jste se ještě neobeznámili s progresivní „utopií", jíž je Švédsko.

To je země, v níž někteří politici vyzývali k rozdávání bydlení zdarma, práce a sociálních dávek pro vracející se džihádisty ISIS – vše na účet daňových poplatníků.

To je země, která trpí značným nedostatkem bytů, ale přesto zároveň s tím má politiky, co občanům říkají, že je třeba, aby se vzdali svých garáží, aby ubytovali imigranty z třetího světa.

Švédsko je rovněž zemí, která najímá sympatizanty ISIS, aby vedli vlastní imigrační výbor. Země, kde daňoví poplatníci platí „experta" na islamofobii Michaela Nikolai Skråmo, a ten rovněž do ISIS vstoupil.

Podívejte se níže na interview s bosenským imigrantem do Švédska, který vysvětluje katastrofální výsledky politiky otevřených dveří této země.