Varování už koluje nějakou dobu internetem, ovšem jak moc mu přikládáme pozornost? Tento článek je pouze velmi malou částí v celé škále výzkumů, které potvrzují, že elektronika je nejen přínosná a pokročilá, ale také škodlivá. [quote align="center" color="#999999"] Věděli jste, že mozek dítěte absorbuje více záření než mozek dospělého?[/quote]


Dr. Martin Blank, Ph.D., z Katedry fyziologie a buněčné biofyziky, se připojil ke skupině vědců z celého světa, kteří se podílejí na výzkumu škodlivých vlivů wifi a telefonů.

Četné studie dokonce prokázaly, že telefon může způsobovat rakovinu.

[quote align="center" color="#999999"]

Věděli jste, že Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala rádiové pole jako možný karcinogen už v roce 2011? [/quote]