Kult „vědy“ si udělal fetiš z pokusů o fúzi člověka a stroje. A poslední podniky v tomto úsilí nabyly formy vynořujících se technologií mozkových implantátů, které by předělaly člověka na soustavu s částí masovou spolu s částí počítačovou. Výzkumníci z University of California Berkley (UCB) přišli s konceptem, kterému říkají „neurální prach“, o němž tvrdí, že ho lze implantovat do lidských mozků za účelem sběru dat. A ta technologie je údajně tak malá, že by lidé ani nevěděli, že to mají v hlavě. Neurální prach by šel „ponořit“ do mozkové kůry lidí, kde by už zůstal napořád, pomocí speciálních drátových aparátů.


A jelikož by tento prach byl napájen speciálními piezoelektrickými materiály, tak by nevyžadoval dobíjení, což znamená, že jakmile je to na místě, zůstane to tam navždy.

Tento neurální prach podle zpráv obsahuje doplňkové polovodiče z oxidů kovů (CMOS), které umožňují monitorování a sledování mozkové aktivity osoby. Jakmile prach tato data sebere, tak je přenese pomocí speciálního vysílače instalovaného osobě do temene.

Takto tu technologii popisuje Wall Street Journal (WSJ):

[quote align="center" color="#999999"]

„Tisíce biologický neutrálních mikrosenzorů o tloušťce desetiny milimetru (přibližně tloušťka lidského vlasu) by přetvářely elektrické signály na ultrazvuk, který by byl zachycován vně mozku.“ [/quote]

 

Vládou financované implantovatelné mozkové čipy budou číst a kontrolovat lidské myšlenky

Tak jaký je účel takovéto invazivní technologie? Tým, který s tímto nápadem přišel, tvrdí, že neurální prach by šel daleko snadněji využít k léčení chronických chorob a „těžkých postižení“. Toto je často záminka spojená s projekty alchymie lidských strojů – že by to tedy tentokrát pomáhalo lidem!

Na druhou stranu mohou mikroskopické nitrolební implantáty nekalým subjektům nabídnout doslova vstup do mysli lidí, snad i nepozorovaně a sledovat jejich myšlenky a chování. A to je daleko pravděpodobnější scénář – něco na způsob „Znamení šelmy“ v lidském mozku, které by vládám dokonce umožnilo kontrolu lidských myslí.

Než toto vše vykážete někam do popelnice konspiračních teorií, tak uvažte skutečnost, že americké ozbrojené síly už otevřeně přiznaly financování projektů propojení mozků s počítači schopných kontrolovat lidské myšlenky a emoce. A s vedením tohoto projektu nepomáhal nikdo jiný než profesor Jose Carmena z UCB, který rovněž pracoval na projektu neurálního prachu.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: [ 1][ 2][ 3][ 4][ 5]