Videozáznam z Paříže ukazuje muslimského muže řvoucího na večeřející, aby přestali se žraním, „protože je Ramadán,“ než jim začal převracet stoly. Ten člověk v klipu byl spatřen, jak se prochází kolem restaurace s hokejkou. Pak se zmocnil mikrofonu používaného hudebníkem, aby lidi v kavárně a procházející poučil.


„Lidé se nemohou cpát, když je ramadán!“ hulákala ten muž francouzsky, než začal s řevem převracet stoly a rozbíjet sklenice.

Pak přistoupil k mávání s tou holi a k fyzické konfrontaci s večeřejícími.

Ramadán, což je devátý měsíc muslimského kalendáře, je muslimy celosvětově uznáván jako měsíc půstu a nejpřísnější náboženské úcty k oslavě prvního zjevení Koránu Mohamedovi.