Český týždenník Týden priniesol informáciu o novom projekte v Českej republike, ktorý sa má rozbehnúť na základných a stredných školách. Projekt pod názvom Neviditeľné menšiny. Za projektom stojí združenie PROUD (Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverziu), ktoré si kladie za cieľ vzdelávať žiakov základných a stredných škôl, ale aj učiteľov v problematike LGBT. V ďalšej časti, by sa projekt mal zamerať na otázku seniorov patriacich k tejto menšine. O projekte informovala jeho koordinátorka Ruth Dvořáková.


Podľa informácií týždenníka Týden je projekt naplánovaný v dĺžke jedného roka a beží už od apríla. Náklady by mali dosiahnuť necelý milión a väčšinou je hradený z nórskych fondov. Združenie PROUD ponúka už od roku 2013 tzv. dúhové semináre pre stredné školy a k nim by mali teraz pribudnúť semináre aj pre žiakov základných škôl. Semináre by malo absolvovať zhruba 800 žiakov zo 40 základných a stredných škôl.

Projekt sa chce zamerať aj na vzdelávanie odborníkov, a to nielen prostredníctvom odborových škôl, ale aj pomocou metodík pre učiteľov a sociálnych pracovníkov. Podľa koordinátorky by cieľom mala byť akreditácia seminárov ministerstvom školstva, pre sociálnych pracovníkov a pedagógov.

Konateľ združenia PROUD upozornil na problematiku seniorov, ktorí podľa neho majú problémy sa zaradiť do seniorských kolektívov, nakoľko starší ľudia „nie sú tak liberálni ako mladí ľudia.“ Združenie plánuje spracovanie výskumu, ktorý by mal mapovať situáciu v Českej republike.

Združenie PROUD sa dlhodobo angažuje v LGBT problematike a snaží sa dosiahnuť zmeny zákonov. Momentálne je cieľom novela zákona o registrovanom partnerstve , ktorá by umožnila osvojenie detí, partnerom rovnakého pohlavia, ktorý nie je biologickým rodičom dieťaťa.

Česká spoločnosť je považovaná za veľmi liberálnu a otvorenú voči LGBT aj vzhľadom na to, že po Estónsku, by mala byť najateistickejšou krajinou v Európe. Avšak široké presadzovanie tejto agendy a hlavne spektakulárne dúhové pochody, začínajú mnohých znechucovať. V komentároch čitateľov Týdne sa nenašiel ani jeden pozitívny komentár, naopak väčšina sa niesla v duchu vyjadrenia jedného z čitateľov: „A čo takto nejaký projekt o heterosexuáloch? A aspoň z času na času hovoriť o tom, že byť heterosexuálny je normálne. Niekedy sa mi už zdá, že nie je…“

[quote align="center" color="#999999"]

  • www.VEDOMI.cz
  • [/quote]

    Zdroj: hlavnespravy.sk