7 manažerů banky Kaupthing bylo potrestáno odnětím svobody za manipulaci s trhem! “By fully financing share purchases with no other surety than the shares themselves, the bank was accused of giving a false and misleading impression of demand for Kaupþingi shares by means of deception and pretence. – zdroj” Tento případ byl hodnocen jako jeden z nejvážnějších, co se týče právní historie. Bylo povoláno více než 50 svědků a dalších osob, které měly co říci k danému případu.


Tento typ korupce se ve světě rozšiřuje, mnohdy jsou však obvinění nějakým způsobem osvobozeni.  Island však světu dokázal, že je v jeho schopnostech vypořádat se s takovým problémem jako je korupce a podvodné manipulace s tržními hodnotami.

A co naše česká vláda? Jak by se poprala s tímto typem korupce?