Během toho, co zní znepokojivě podobě eugenice, rozpoutal konzervativní Německý list blízký straně CDU Merkelové Die Welt proti-řeckou tirádu s varováním, že „Řecko už před tím rozbilo Evropský řád,“ a oživoval nacistické rasové teorie, jelikož autor článku v kontextu způsobilosti k členství v EU na základě DNA cituje rakouského učence z 19. století Jakoba Philippa Fallmerayera, xenofoba a slavofoba, který vynalezl teorii, „Řekové nejsou praví Řekové.“ Jak hlásí KeepTalkingGreece:


V kontextu způsobilosti k členství v EU na základě DNA konzervativní WELT a CDU jasně naznačuje, že kromě těch falešných Řeků, by se ani pravým Turkům, Slovanům a Albáncům neměl umožnit vstup do evropské rodiny nezředěné krve a čistých ras.

Rasisté do morku kostí

Autoři se odkazují na Bitvu u Navarina v roce 1827, během Řecké války za nezávislost (1821-32), kdy velmoci (Británie, Francie a Rusko) zničily Otomanskou armádu, čímž vytvořily průlom pro Řeckou válku za nezávislost na sultánovi.

Avšak podle autora nebyly motivy velmocí geostrategické, jak by si dnes všichni politologové mysleli, nýbrž ušlechtilé a romantické.

[quote align="center" color="#999999"]

„Ty tři mocnosti jednaly ve skutečnosti proti svému přesvědčení (že lidé by neměli povstávat proti svému monarchovi), ale kvůli ryzímu romantismu, jelikož klasicky vzdělaní Západoevropané nechtěli, aby potomci Homéra, Sokrata a Perikla byli dále utlačováni Turky.“[/quote]

Pak argumentace autora padá jak těžký perlík na hlavy těch, kdo věří, že Německo se poučilo z osudových chyb své minulosti a vymanilo se z hluboce pod kůži a do duše zakořeněného rasismu a národního socialismu. Autor z WELTU německým konzervativním čtenářům vysvětluje, že velmoci pomohly Řecku, „ale z chybných důvodů.“ A to proto, že „Řekové nejsou pravými Řeky“ – jak to WELT tvrdí – na základě hledisek rasové čistoty, duality „podřadnosti a nadřazenosti“ a kulturní arogance Evropského severu vůči Evropskému jihu.

[quote align="center" color="#999999"]

„Mezi vzdělanými Evropany panovala představa, že Řekové jsou potomci Perikla či Sokrata, a ne v moderních časech Turky zformovanou slitinou namíchanou ze Slovanů, Byzantinců a Albánců. Dokonce i architekti EU podlehli této víře. A v jejím smyslu tu slátaninu Řeků v 80. letech nalodili na Evropskou loď. Důsledky toho lze teď prožívat každým dnem.“[/quote]

Myšlenka, že Řekové nejsou skutečnými Řeky, není nová a nevynalezl ji žurnalista WELTU. Poprvé se objevila u Jakoba Philippa Fallmerayera, tyrolského cestovatele, žurnalisty a politika 19. století, který je „lépe znám svými kontroverzními (někteří by řekli i rasistickými) teoriemi týkajícími se rasového původu Řeků.

Fallmerayerova teorie Řeků

Fallmerayer se oddával svým badatelským aktivitám v dalším řecky mluvícím regionu Střední Egeidy, v Moree – na poloostrově Peloponés. Obzvláště rozvíjel svou teorii, že dávná „helenistická“ populace jižního Balkánu byla nahrazena během období Stěhování Slovanů (roky 350-800). Podobnou představu už navrhl i britský cestovatel William Martin Leake, ale Fallmerayer to rozvinul do teorie, kterou s charakteristickou horlivostí obhajoval.

První svazek Fallmerayerových Geschite der Halbinsel Morea während des Mittelalters se objevil v roce 1830 a v úvodu vyjádřil svou ústřední teorii následovně:

[quote align="center" color="#999999"]

„Helenistická rasa už byla z Evropy vymazána. Fyzická krása, intelektuální brilantnost, vrozená harmonie a jednoduchost, umění, soutěživost, města, vesnice, spousta sloupů a chrámů – opravdu, dokonce i jméno se ztratila z povrchu řeckého kontinentu… Už ani kapka nezředěné helenistické krve neproudí žilami křesťanského obyvatelstva Řecka dnešních dnů.“[/quote]

Fallmerayer tento jev dále interpretoval jako projev převrstvení „Latinů“ a „Germánů“ „Slovanskými“ národy, což byla myšlenková linie, kterou dále rozvíjel ve svých politických spisech. Dále argumentoval, že velmoci, které podpořily Řeckou válku za nezávislost, byly svedeny „klasickou opilostí“ k chybným úvahám o charakteru nového řeckého státu.

Ovšem Fallmerayerovy ne tak moc vědecké teorie nebyly čistě akademické. Byly politicky motivované. Tento učenec byl oddaným příznivcem rakouské reálpolitiky, a tudíž i touhou po rozšíření impéria na jih na Balkán a k antagonismu s ruskými zájmy v této oblasti.

Fallmeyer, který byl „v německy mluvícím světě považován za velkého intelektuála 19. století“ byl průkazně slavofobem a jeho rasistické teorie byly populární složkou nacistické propagandy.

[quote align="center" color="#999999"]

„Fallmerayerovy teorie byly populární součástí nacistické propagandy Osy okupující během II. světové války Řecko (1941-1944), kdy je klasicky vzdělaní nacističtí oficíři používali jako záminky k páchání četných ukrutností vůči řeckému obyvatelstvu.“ (Uvádí Wikipedie).[/quote]

Řecké DNA a čtenáři WELTU

Ale žurnalisté WELTU znají denní čtenářstvo velice dobře a vypadá to, že promlouvali přímo k rasistickému DNA svých čtenářů. Je to zajímavé a děsivé, nikoliv však zároveň i překvapující, vidět, kolik klasicky vzdělaných Němců v části komentářů on-line vydání vyjádřilo svoji podporu tvrzením této rasistické teorie tvrdící, že dávní Řekové (Dórové a Jónové) byli velcí, blonďatí a modroocí, zatímco moderní Řekové jsou převážně černovlasí a hnědoocí.

Pár z těch komentářů:

 • 1. Zvláště lidé dnes žijící v Řecku nemají absolutně nic společného s dávnými Řeky.
 • 2. Dórové a Jónové byli blonďatí a modroocí a velcí. Nic srovnatelného s dnešními hnědookými tmavovlasými Řeky.
 • 3. Divné, Mykénci byli černovlasí a černo nebo hnědoocí. Ti tedy nejspíš nebyli příbuzní s Jóny, že?!
 • 4. Samozřejmě, že ne. Dórové a Jónové byli Germáni, Mykénci byli Slované, Mínójci byli Egypťané a já jsem Marťan. Ignorujme všechny genetické testy, které to ukazují jinak.
 • 5. Mykénci byli migranti ze Severu.

Způsobilost pro EU na základě DNA

Německé vydání populárního webu VICE v měkce ironické kritice článku v DIE WELT uvádí:

[quote align="center" color="#999999"]

„Naznačovat, že Řekové jsou pro EU poněkud příliš „turecká přestavba“ a že prohráli veškerý nárok na členství v EU kvůli své nedostatečné rasové čistotě, je skutečně zajímavou interpretací evropské historie.

Možná ale autor jen závidí, protože Řekové na rozdíl od jeho předků opravu svou Tisíciletou říši měli.“[/quote]

Pro příznivce, „Vykopejme Řeky z Eura,“ to musela být opravdu ohromná morální úleva, když si vytvořili současného obětního beránka na základě historicky a vědecky pochybných teorií rasové čistoty. Pomiňme rasistický aspekt… Hlavní, o co jde, je moci ospravedlnit, že Řekové byli pro Evropu vždy ti špatní, zatímco Němci byli naopak vždy ti dobří.

Kromě faktu, že Němci poslali na smrt ve WWI 16 milionů lidí a 50-85 milionů ve WWII, je to už pár let znepokojivý německý ideál Heile Welt, tj. perfektně idylického světa klidu a ignorance.

[quote align="center" color="#999999"]

P.S. DIE WELT není BILD a klasické vzdělání nezajišťuje imunitu k „rasové nákaze.“ Očekávejte okamžik, kdy technokraté Dvojrychlostní EU začnou provádět budoucím členům EU DNA testy na „evropské ideály“.[/quote]

[quote align="center" color="#999999"]

 • www.VEDOMI.cz
 • [/quote]

  Překlad: Miroslav Pavlíček

  Zdroj: zerohedge.com