Unipolární, poválečný svět pod dominancí dolaru ujíždí Washingtonu pod nohami. Tlak na multi-polaritu a de-dolarizaci vedou obrozující se a rostoucí supervelmoci Rusko a Čína. Úpadek světového řádu z Bretton Woods není snad na ničem jiném zjevnější než na spuštění banky BRICS a zřízení banky AIIB. Tyto nové struktury představují odklon od multilaterálních institucí pod dominancí US a už samotná jejich existence naznačuje, že neúspěch při adaptaci na ekonomickou realitu a neschopnost či neochota vyrovnat se s potřebami moderního světa by mohla brzy dohnat instituce jako MMF do bezvýznamnosti.


Jestli vám připadá úpadek existujícího nadnárodního ekonomického řádu nepravděpodobný nebo jestli se vám jeví volání po jejich stržení přinejmenším předčasné, tak uvažte nedávné události.

Zatímco US mařily úsilí o reformu MMF a o poskytnutí členským zemím zastoupení odpovídající jejich ekonomické váze a zatímco i Fond sám se hašteří s EU kvůli pomoci Řecku, tak banka BRICS (která oficiálně ještě ani nezačala) nabídla Řecku místo u stolu, kdy některé zprávy naznačují, že Atény by mohly splatit svůj kapitálový vklad na splátky, zatímco by mezi tím už dostávaly pomoc.

Čína už slíbila investovat asi 50 miliard $ do pákistánských infrastruktur přes pekingskou iniciativu Hedvábné stezky a banku AIIB. Tyto peníze budou financovat elektrárny, silnice, železnice a snad, co je nejdůležitější, íránsko-pákistánský plynovod. Tato ohromná suma představuje o 53% více, než daly Islamabádu za posledních 13 let US dohromady. Čína je rovněž připravena zrovna tak hodně investovat do Brazílie a dokonce uvažuje o stavbě železnice přes Andy, která by propojila Brazílii s Čínou přes Pacifik a peruánské přístavy. Mezitím se zákonodárci ve Washingtonu hádají o to, zda by výdaje na infrastruktury mohly zabránit krachu Amtraku (v US něco skoro jako u nás České dráhy).

Uvážíme-li výše uvedené, je důležité pochopit, že banka BRICS není jednoduše jen kanálem, ke sdružení nových rostoucích mocností, aby skrze něj prováděly projekci svého rostoucího vlivu tváří v tvář multilaterálním institucím, o nich mají pocit, že je ustrkují a neumožňují jim dostatečné zastoupení. Podobně i AIIB je více než jen zahraničněpolitický nástroj, který Pekingu umožní zřídit regionální dominanci.

Obě tyto instituce totiž poslouží k urychlení de-dolarizace. Např. Rusko už navrhlo zřízení BRICS alternativy ke SWIFT. Čína je mezi tím odhodlána zajistit, že yuan sehraje při půjčování přes AIIBS většinovou roli.

V zase dalším projevu toho, že Rusko s Čínou jsou nachystány pracovat spolu, aby se vymanily ze závislosti konkrétně na dolaru a obecně ze závislosti na Západních finančních institucích, největší ruská banka poprvé rozšiřuje v součinnosti čínskou Exportní-importní bankou akreditivy denominované v yuanech.

Více přes Sberbank:

[quote align="center" color="#999999"]

Sberbank vydala své panenské akreditivy na financování z Exportní-Importní banky Číny pro klienta Baikal Bank společnost JSC Pharmasyntez.

JSC Pharmasyntez oslovila Sberbank ohledně možnosti financování akreditivů v yuanech (CNY) na importní kontrakt na dodávky farmaceutických produktů v hodnotě více než 29 milionů yuanů.

První akreditivy s financováním od Export-Import Bank of China tomuto klientovi umožnily uspokojit své současné potřeby pracovního kapitálu, přičemž budou nadále spolupracovat s čínskými dodavateli.

Rozvoj spolupráce s Export-Import Bank of China pro Sberbank rozšiřuje možnosti financovat pro klienty zahraniční obchod s čínskými protistranami. [/quote]

Vzpomeňte, že loni v říjnu Rusko s Čínou otevřely linku měnových swapů na 25 miliard $, což je snaha sloužící jen k posílení vazeb mezi Moskvou a Pekingem ohledně investic a obchodu, která ale také pomůže Rusko zajistit proti finančnímu tlaku, který na něj vyvíjí Západní sankce.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podívejte se na nové webové stránky nezávislého časopisu Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj: zerohedge.com