Německá meteorologická služba DWD bývala velice profesionálním zdrojem. Ale během několika posledních let to vypadá, že ji pod kontrolu převzali aktivisté, jejichž agendě jsou předpovědi počasí cizí. Prohlášení vydávaná DWD během posledních let si často vzájemně odporovala. Např. v nedávném tiskovém prohlášení DWD tvrdila, že trend k oteplujícímu se klimatu zůstává nepřerušený, a to jak globálně, tak v Německu. To je ale v příkrém rozporu s reálnými globálními daty, která ukazují, že stagnace teplot trvá už skoro 20 let. Navíc střední teploty z vlastních dat DWD pro Německo také ukazují jasnou stagnaci. Trend oteplování je ve skutečnosti přerušený:


Ač Německo v roce 2014 zažilo rekordně teplý rok, tak je celkový teplotní trend během posledních 17 let, jak ukazuje Obrázek 2, ochlazování:

DWD v roce 2012 napsal, že dlouhodobý trend rostoucích teplot je nepřerušený, a to jak celosvětově, tak v Německu. Ale pak jen o rok později napsala v tiskovém prohlášení ze 7. května 2013 DWD:

„Střední pozemské teploty stagnují na vysoké úrovni už 15 let…“

Tak je to oteplování nepřerušené, nebo není?

3. června 2012 potvrdil v německém veřejnoprávním rádiu Gerhard Hofmann z DWD, že globální teploty už 14 let nevzrostly.

Také německé zimní teploty se v posledních 28 letech ochladily:

Také letní teploty v Německu nestoupají:

Tak kde přišla DWD na nápad, že oteplování klimatu probíhá nepřerušeně? Odpověď: Určitě ne ze svých vlastních dat.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj: notrickszone.com