Prorezavělé sudy s jaderným odpadem, zářící břečka, která se dostala na podlahu meziskladu – je to dva roky, co byl objeven tento šlendrián v německé jaderné elektrárně Brunsbüttel. Nyní spolková země Šlesvicko – Holštýnsko zpřísnila pravidla pro meziskladování radioaktivních odpadů. Celých 140 stránek má nově přeložená zpráva k problematice rezavých sudů s jaderným odpadem v Brunsbüttelu. Ze zprávy je zřejmé, že již v roce 1979 byly zjištěny první korozní vady na uložených sudech.


Podzemní prostory u jaderné elektrárny tedy nebyly vhodné pro dlouhodobé skladování jaderného odpadu. Provozovatel jaderné elektrárny, firma Vattenfall, ignoroval fakta.

„Je to napínavé jako nějaký kriminální příběh,“ říká tamní ministr životního prostředí Robert Habeck (Zelení).

Habeck nyní nařídil přísné sledování uskladněného odpadu. Konkrétně budou jednou ročně probíhat ve skladech s jaderným odpadem vizuální kontroly (inspekce).

V budoucnu se bude kontrolovat již samotné plnění sudů jaderným odpadem.

Provozovatelům jaderných elektráren bude přesně stanoveno, kdy se může přendat vyhořelé jaderné palivo do speciálních skladovacích kontejnerů. A bude pro ně předepsána maximální doba uskladnění.

Pro firmu Vattenfall budou znamenat tyto nové předpisy vícenáklady v miliónové výši. V září se má začít s vyzvednutím celkem 632 sudů, z nichž je polovina prorezavělá.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj: mopo.de oizp.cz