Činitelé OSN protlačují tvrzení, že by se měla omezit lidská populace, aby se účinně bojovalo s klimatickou změnou. Tohle dlouho prosazované tvrzení neustále protlačovala Christiana Figueres výkonná tajemnice rámcové úmluvy Spojených národů pro klimatickou změnu (UNFCC). Figueres v roce 2013 hovořila se zakladatelem Climate One Gregem Daltonem o „porodnosti obyvatelstva“ jako o příspěvku ke klimatické změně. Tyto komentáře začínají na následujícím videu na 4.20: