Haven For Humanity ukazuje, jak úžasné bydlení v harmonii s přírodou můžeme v budoucnosti vybudovat Haven For Humanity je nový vzrušující projekt s cílem inspirovat lidi, aby harmonizovali své životy s přírodou a naučili se být soběstačnými. Neziskový projekt byl započat rodinou Kovalyov v r. 2011. Zamysleli se nad dopadem moderní doby na hladinu stresu, životní prostředí a kvalitu života a rozhodli se vybudovat místo vhodné pro alternativní způsob života, který by byl v souladu s přírodou.


„Chceme se znovu s ztotožnit s tím, co to opravdu znamená být lidskou bytostí,“ říká Sam Kovalyov ve videu.

Rodina spolu s dobrovolníky postavila futuristický bioenergetický skleník, který poskytuje prostor až pro 600 rostlin, chov ryb, pěstování hub a sběr spousty organického kompostu.

Projekt se inspiruje výzkumem NASA v oblasti řešení interiéru, jenž obsahuje velké množství organické hmoty a řas, které jsou vhodné pro růst rostlin a i je mohou konzumovat ryby. Pokud pak projdou anaerobní digestoří, přemění se na plyn, který bude použit jako zdroj energie pro běh generátoru.

Projekt by měl být zpřístupněn veřejnosti už v létě tohoto roku a spolu s jeho spuštěním se budou pořádat i nejrůznější workshopy a přednášky včetně kurzů raw a veganského vaření, jógy anebo meditace.