Kyjev přiznal, že v Záporožské jaderné elektrárně došlo k havárii. Nebezpečná situace vznikla již 28. listopadu, ale místním médiím bylo nařízeno, aby o tom raději pomlčela. Záporožská jaderná elektrárna je jednou z největších v Evropě. Má kapacitu 6000 megawattů. Pro porovnání uvedeme, že kapacita Černobylské elektrárny, jejíž havárie otřásla světem v roce 1986, činí 4000 megawattů. Právě po Černobylské havárii byla přijata mezinárodní konvence, podle které je každá země povinna informovat MAAE o všech incidentech na jaderných objektech, jež se mohou dotknout jiných zemí.


Avšak Kyjev rozhodl, že o havárii v Záporožské elektrárně pomlčí. Kvůli zastavení přísunu elektřiny zůstaly miliony lidí v různých ukrajinských regionech bez světla a tepla, tisk však o tom mlčel. Ukrajinská masmédia dostala přímé nařízení: o havárii ani muk. Pouze po tom, co se přesvědčil, že k úniku radiace do atmosféry nedošlo, a zprávy o poruše pronikly do zahraničního tisku, přiznal Kyjev vznik mimořádné situace v jaderné elektrárně.

A aby se v budoucnu neznepokojovala tím, které zprávy a mínění pronikla do zahraničí, přijala nová kyjevská vláda rozhodnutí, že založí ministerstvo informační politiky. Bylo učiněno prohlášení, že toto ministerstvo bude vytvářet image Ukrajiny a mít za úkol odvrácení vnějšího vlivu na domácí informační prostor. Samotní novináři již nazvali nový orgán ministerstvem pravdy, řekl člen výboru Státní dumy pro informační politiku Sergej Železnjak:

[quote align="center" color="#999999"]

Ukrajinský režim provádí barbarskou politiku vůči občanům Doněcké a Luhanské lidové republiky. Ale aby utajil následky, potřebuje zvláštní opatření pro zamlčení a zkreslení fakt. Zřejmě rozhodl, že jde o úkol, který si vyžaduje zvláštní ministerstvo. [/quote]

V poslední době jsou podobné věci pro Kyjev příznačné. Po únorovém státním převratu bylo na Ukrajině zakázáno vysílání ruské televize, vstup populárních v zemi ruských herců a zpěváků. Byly odebrány licence novinám a časopisům, jež mají v názvu slovo ruský. Nepromítají ruské filmy. A zaplnit informační vakuum a ovlivnit obyvatelstvo hodlá Kyjev pečlivě zformulovanými frázemi a záběry. A právě za tímto účelem je zakládáno ministerstvo informační politiky.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj:  czech.ruvr.ru