Evoluce je jedno velké téma, které se zabývá přírodou v několika rozdílných sférách, a o kterém vědci skládají nekonečné puzzle. Víme, že určitý typ evoluce se odehrál i během vývoje lidské rasy, ale každý rok přicházíme s novým objevem, který přepíše to, čemu se věřilo předtím. (Foto: CE.com)

Byl objeven nový druh?

Příkladem takového objevu, který byl učiněn před rokem, je nejspíše úplně nová rasa hominida nalezena v sibiřské jeskyni.

Analýza DNA objevila stopy tzv. Denisovanů, kteří jsou známí jako záhadní příbuzní Holanďanů, avšak unikátní na objevu je, že genom obsahoval i kompletně neznámé DNA, které patří nějaké neidentifikovatelné skupině „lidí“.

„Zatím to vypadá, že žijeme ve světě Pána prstenů – také zde existovalo více druhů hominidů,“ říká Mark Thomas, evoluční genitik na University College London.

Takový objev naznačuje, že naše genová rozlišnost je ještě mnohem komplexnější, a že zahrnuje doposud nepoznané bytosti.

Kdo byli tihle lidé?

Otázkou pak je, kdo byli tito nalezení lidé? Mohli být podobnou skupinou? S kým se spářili? Nebo žili úplně odděleně jako samostatný druh?

Tento objev je příkladem jedné z nesčetného množství záhad, které se týkají lidské evoluce.

To, co zatím víme, je jen malou kapkou v oceánu, ale třeba se jednou objevíme záhadu, která obklopuje vznik lidské rasy.

Zdroj: ce.com