Koalice vedená USA vstoupila do války a během tohoto procesu zabila téměř milion lidí, aby chytila Usámu bin Ládina, který údajně z jeskyní v Afghánistánu zosnoval útoky z 11. září. Pomsta za zabití nevinných civilistů zabitím mnohem více nevinných civilistů je perverzním pojetím spravedlnosti. Je-li udílení kolektivních trestů politikou, pak má jen málo smyslu mluvit o nevině či vině. Takový sebevražedný útočník se moc neliší od těch, co bomby vrhají na dálku, obě strany udílí kolektivní trest nějaké komunitě.

Ovšem pořád se mluvilo o vině a všichni prstem ukazovali na Usámu bin Ládina. Ten byl pohodlně zabit, místo aby jej chytili a postavili před soud – který by poskytl perfektní příležitost k odhalení toho, kdo říká pravdu. Samozřejmě za předpokladu, že by byl postaven před spravedlivý soud místo toho, jenž by byl založen na ‚důkazech‘ získaných z water-boardingu a dalších forem mučení, které Američané běžně používají s eufemickým názvem „posílený výslech“.

Dnes jsme slyšeli, že to byl Chálid Šejk Mohammed a další, koho soudí za útoky z 11.9. Pentagon už řekl, že Chálid Šejk Mohammed přiznal, že byl „od A do Z“ odpovědný za tyto útoky. V tom případě byla štvanice na bin Ládina za 11.9. lží, pokud někdo neposkytne jasné důkazy, že Usáma bin Ládin spolupracoval z Chálidem Šejkem Mohammedem při plánování útoků z 11.září nebo že od bin Ládina dostal příkaz to provést. Bylo by zajímavé slyšet, co řekl Chálid Šejk Mohammed o roli bin Ládina při plánování útoků z 11.9.

Každý zná pravidlo – nevinný, dokud se neprokáže vina; z něhož vyplývá, že proces probíhající u soudního dvora je spravedlivý. V souladu s tím Talibán v té době nabídl, že bin Ládina vydá neutrálnímu soudu, který nabídne spravedlivý proces. Američané ale neměli zájem a dali přednost kovbojské ‚spravedlnosti‘ water-boardingu v pekelných kobkách Guantanamo Bay či Abú-Ghraib, aby své důkazy dostali. A opravdu – i oficiální dokumenty ukazují, že Chálid Šejk Mohammed byl v roce 2003 podroben water-boardingu, čili simulaci utopení, 183krát.

Omezený přístup k právnímu zástupci obžalovaného a tajná povaha ‚důkazů‘ předložených spolu s ‚důkazy‘ získanými mučením činí z tohoto soudního procesu směšnou frašku. I bývalý šéf-prokurátor z Guantanamo Bay zpochybnil vojenský soud jako neférový jednoduše proto, že svět nikdy nebude pohlížet na žádný soud jako na legitimní, pokud jsou důkazy získány mučením. Tahle soudní fraška slouží jedinému účelu – aby se předstíralo, že USA jsou občanskou společností a ctí ty hodnoty, které káží jiným zemím.

Abychom byli spravedliví, současný prezident USA navrhl, aby Chálida Šejka Mohammeda soudili u normálního městského soudu v New Yorku, avšak narazil na odpor. Někteří z obyvatel se proti tomu ohrazovali s odůvodněním bezpečnostními riziky a narušením normálního chodu, které by soud životu ve městě přinesl, což by bylo příliš, než aby to snášeli. Jaké bezpečnostní riziko uvážíme-li, že al-Kajda je už téměř doražená a že USA mají po ruce dostatečné zdroje? Nebo si snad myslí, že chlapi z al-Kajdy se objeví jako X-Mani s nadpřirozenou silou? Není snad spravedlnost důležitější než trocha nepohodlí v životě města?

I prezident USA ví, že Guantanamo Bay je trapas, zvláště když chcete poučovat další národy jako Čína, Írán, Súdán a Severní Korea. Jedním z jeho předvolebních slibů bylo toto vězení uzavřít, to ale nezvládl kvůli spoustě vnitřní opozice; což jen znovu potvrzuje perverzní povahu amerického vnímání, když dojde na spravedlnost.


Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca

]]>