Řídí svět psychopaté? John Lennon si myslel, že ano, a v různých rozhovorech to dával dost najevo. Mluvil o lidské moci, utlačování a šílenství, ve kterém žijeme. Mimo jiné kladl důležité otázky, jako např.: Proč světoví vůdci říkají, že usilují o světový mír, ale přitom dělají pravý opak? Jde o logickou a inteligentní otázku, na kterou bychom měli s příchozím rokem 2015 hledat odpověď. „Naši společnost řídí šílení lidé s šílenými úmysly,“ říká Lennon ve videu.