Prezident Vladimir Putin ještě jednou přesně vyznačil na schůzce s vojenským vedením RF v Soči 26. listopadu postoj Ruska v světové politice. Hlavní myšlenka politické části Putinova projevu je následující: Moskva nehodlá na nikoho útočit, ale také nedovolí, aby ji zatahovali do politických intrik. Toto prohlášení ruského prezidenta (stejně jako každé jiné) je třeba vnímat s ohledem na rychlý spád událostí v Evropě a zvlášť v kontextu situace na Ukrajině.


Putin dal na srozuměnou, že Rusko neprojevuje žádnou agresivitu, nikoho neobkličuje svými základnami, ale je připraveno hájit vlastní bezpečnost a bezpečnost svých přátel všemi potřebnými prostředky:

[quote align="center" color="#999999"]

Nikomu nevyhrožujeme a nehodláme účastnit se žádných geopolitických hrátek, intrik a konfliktů. Zároveň hodláme spolehlivě bránit suverenitu a celistvost Ruska, bezpečnost našich spojenců. Zvlášť chci upozornit na nutnost komplexního přístupu a spojení úsilí všech orgánů státní moci v řešení úkolů v obraně země. [/quote]

Vladimir Putin měl v Soči řadu důležitých porad s ruským vojenským vedením o otázkách rozvoje ozbrojených sil a vojenského plánování. Tyto schůzky se konaly pár týdnů před zveřejněním upřesněné vojenské doktríny RF. Nynější byla přijata v roce 2010. Stoupající agresivita NATO, problémy americké PRO v Evropě, avantýry NATO a Washingtonu na Ukrajině kardinálně změnily povahu vojenského nebezpečí a geopolitických hrozeb.

Během celého období po roce 2000 se konaly pokusy o zatažení Ruska jednou do války v Afghánistánu, podruhé do války v Libyi, a také do konfrontace Západu s Íránem anebo přímo do syrského konfliktu. Jak míní politolog Vladimir Štol, nová doktrína poskytne Moskvě dodatečné nástroje pro manévrování v rychle se měnících geopolitických podmínkách:

[quote align="center" color="#999999"]

Především má obsahovat zřeknutí se závislosti na importu, jeho nahrazení a oporu o vlastní vědecko-technické a zkušebně- konstruktérské elaboráty. Má zakotvit zdokonalení strategického jaderného štítu země, další rozvoj konvenčních zbraní. Navíc má být v nové doktríně podrobněji vyloženo osvojení Arktidy a založení vojsk letecko-kosmické obrany. [/quote]

Po státním převratu v Kyjevě, který zorganizovaly USA, po zahájení nového útoku NATO na ruské hranice začali ruští experti otevřeně mluvit o tom, že platná redakce doktríny beznadějně zastarala. Její formulace jsou příliš diplomatické. Byly založena na nenaplněném očekávání partnerství s USA a NATO. Nyní, kdy se vztahy se Západem krajně vyhrotily, je třeba přesně uvést, odkud pramení hrozba, co jsou zač,a kdo je iniciátor.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj:  czech.ruvr.ru