V souvislosti s ultimativními požadavky Kyjeva a některých západních metropolí, aby se 2. listopadu na územích ustavených DLR a LLR nekonaly volby, je vhodné připomenout následující. Podle minské dohody dosažené letos v září mezi zástupci prezidenta Ukrajiny a domobrany Jihovýchodu, za účasti představitelů Ruska a OBSE, je uskutečnění zmíněných voleb dohodnuto v období od 19. října do 3. listopadu tohoto roku. Odkazy na to, že Petrem Porošenkem podepsaný 16. října zákon o zvláštním postavení samosprávy v těchto oblastech stanovil jako datum pro volby 7. prosinec, jsou v rozporu s minskou dohodou.


Datum 7. prosince bylo do zákona dosazeno svévolně, jednostranně, bez jakéhokoliv projednání s domobranou.

Kromě toho, tento zákon nelze použít v praxi, jelikož v něm není definováno konkrétní území, kterého se zákon týká. Tato otázka zůstává viset ve vzduchoprázdnu až do přijetí dodatečného rozhodnutí Verchovné Rady. Na druhou stranu, takové rozhodnutí nelze přijmout, protože Kyjev stáhl svůj podpis pod dokumentem, který stanoví souřadnice demarkační linie mezi ukrajinskými silovými jednotkami a domobranou. Věci neprospívá i prohlášení ministerstva vnitra Ukrajiny o odmítnutí plnit zákon ze dne 16. října podepsaný prezidentem Petrem Porošenkem.

Minská dohoda je neustále porušována Kyjevem i v jiných záležitostech. Pokračuje ostřelování území kontrolovaných domobranou, čímž se porušuje příměří. Nejsou přijaté Kyjevem slibované akty o amnestii, bezpečnostní záruky pro účastníky vyjednávání z řad domobrany. Nejsou plněny články dohody o decentralizaci moci, pokračování národního dialogu. Ukrajinské orgány sabotují závazky, týkající se zlepšení humanitární situace v Donbasu a navíc činí umělé překážky pro dodávky humanitární pomoci z Ruska.

Minská dohoda také předpokládala přijetí programu hospodářské obrody Donbasu. Nicméně již po volbách do Verchovné Rady začali kyjevští politici mluvit o tom, že pomoc jihovýchodní Ukrajině bude poskytována pouze na těch územích, která se vrátí pod kontrolu ukrajinských úřadů, což je v přímém rozporu s duchem a literou minského protokolu.

Obecně se vytváří dojem, že všechny argumenty partnerů proti volbám 2. listopadu mají za cíl maximálně odročit jejich konání, zřejmě v naději na to, že s příchodem chladného počasí vzrostou problémy pro lidi v tomto regionu, a to ovlivní náladu voličů a volební účast.

V této situaci je stanovisko zástupců domobrany ve věci konání voleb právě 2. listopadu legitimní a plně v souladu se schváleným, v rámci minských ujednání, časovým rámcem. V jihovýchodní části Ukrajiny je třeba co nejdříve vytvořit plnohodnotné správní orgány s tím, aby se začalo s řešením praktických otázek zajištění života a právního pořádku.

Snahy o urovnání situace kolem jihovýchodní Ukrajiny se podnikají za velmi složitých a rozporuplných podmínek. Nejdůležitějším úkolem dnes je učinit vše pro udržení křehkého příměří, zahájení hospodářské a humanitární obnovy regionu, navázání udržitelného politického dialogu. Pokusy o umělé a ultimativní vyčleňování z celého souboru vzájemně propojených minských ujednání jakéhosi jednoho aspektu, tedy data místních voleb, snahy učinit z toho jakési kritérium pro hodnocení "chování" stran by mohly ohrozit celý proces mírového urovnání, udělat z něho rukojmí geopolitických ambicí. Nelze vyloučit, že ti, kteří takové ultimátum nastolují, by chtěli zničit minskou dohodu, jako byla zničena Dohoda ze dne 21. února, a mít záminku vrátit se k pokusům o silové řešení konfliktu v jihovýchodní Ukrajině.

Ruská strana naléhavě vyzývá nepřipustit takový vývoj událostí a všemožně napomáhat tomu, aby se volby 2. listopadu staly krokem k další normalizaci situace a komplexnímu urovnání vnitroukrajinské krize.

Připomínáme, že před zahájením minského procesu lídři Doněcké a Luhanské lidové republiky veřejně přednesli své vyjednávací pozice, v nichž se mimo jiné zdůrazňuje, že konání svobodných voleb na těchto územích na základě národní samosprávy otevře cestu pro další společnou práci s cílem zachování společného hospodářského, kulturního a politického prostoru Ukrajiny.

Rusko bude přispívat k tomu, aby lídři Jihovýchodu, kteří zvítězí ve volbách, potvrdili toto směrování. Očekáváme konkrétní opatření pro svědomité plnění minské dohody ze strany ukrajinských mocenských orgánů a jejich západních partnerů, jakož i ze strany OBSE. Dnes existuje šance využít volby 2. listopadu nikoli k bezmyšlenkovitému a ničím neospravedlnitelnému stupňování konfrontace, ale k převedení situace na konstruktivní koleje dialogu se vzájemným respektem, hledání kompromisů na základě rovnováhy zájmů všech ukrajinských stran, jak to také vyžadují v rámci minského procesu podepsané dokumenty.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]