Robin Speronis žije na Floridě kompletně nezávislá na městském přívodu vody a elektřiny. Před pár měsíci jí to však úředníci zakázali. Je to jako kdyby závislost na korporacích ani nebyla volbou. Robininou volbou bylo žít soběstačně a dařilo se jí to. Více jak rok čerpala ze solární energie a dešťové vody. Robin nakonec nebyla shledána vinnou za to, že neměla „správný“ přívod elektřin, ale za to, že nebyla napojena na vodu a kanalizační systém. Nyní je stále stíhána úřady Cape Coral, a to i přesto, že ve skutečnosti jí město trubky omezilo samo.


Je takové bydlení opravdu nelegální?

V podstatě ano. Pokud úřední moc stanoví, že je nelegální odpojit se z městských dodávek elektřiny, soběstačné bydlení nelegální je.

[quote align="center" color="#999999"]

„Znamená to žít nezávisle, hlavně nezávisle na dodávkových firmách. Tím, že si dokážete obstarat energie sami, se stáváte mocnými. Máte vlastní energii, vodu a zpracováváte si vlastní odpad. Jste méně závislý na systému a možná si i uvědomujete, že systém nás neochrání tak, jak si myslíme, a že je dobré umět se postarat sám o sebe.“ – George Noory [/quote]

 

Objevte svůj potenciál

Náš potenciál jako lidské rasy je docela neobvyklý, ale my si to jednoduše neuvědomujeme. Udržitelný způsob bydlení není o tom vzdát se svého životního stylu. Stále si můžeme ponechat moderní vybavení a design. Jenom si potřebujeme uvědomit, že existuje i jiný, k životnímu prostředí šetrnější způsob bydlení.Jedním z největších potenciálů takového bydlení je, že přestáváme být kontrolováni korporátními firmami.

[quote align="center" color="#999999"]

„Jednou z nejsmutnějších lekcí v historii lidstva je toto: Pokud nás někdo napálí, máme tendenci na to zapomenout a odmítat jakýkoli důkaz. Už se nadále nezajímáme o pravdu. Je prostě až moc bolestivé si připustit, že jsme byli obalamuceni. Jakmile dáte svou moc šarlatánovi nad Vámi, už nikdy ji nezískáte zpět.“ – Carl Sagan [/quote]

 

Utečte závislosti

Lidská rasa nepotřebuje být závislý na korporacích, aby uspokojila své základní potřeby. Zatímco ale k této závislosti stále přispíváme, planeta trpí. Abychom se posunuli vpřed, musíme začít spolupracovat mezi sebou navzájem a uvědomit si, jak moc je jednoduché převzít kontrolu a chovat se správně.

 

Další příklad státního zásahu

Na začátku tohoto roku byla jedna soběstačná komunita nazvaná  Zahrada Edenu“ přepadena jednotkami SWAT. Její obyvatelé byli spoutáni a mířilo se na ně zbraněmi.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj:  offthegridnews.com