Jednoho času se jednalo čtvrté největší jezero na světě, dnes je však Aralské jezero, situované ve střední Asii, úplně vyschlé. Jedním z důvodů je projekt Sovětského svazu, jehož účelem bylo odklonit toky řek kvůli zemědělství. „Tohle je vůbec poprvé za posledních 600 let, co na východě vyschla nějaká pánev,“ uvedl Philip Micklin, expert z Michiganské univerzity, v reakci na čerstvé snímky zachycené NASA observatoří. Za účelem zvýšení produkce bavlny v nedalekých stepích sovětští inženýři odklonili řeky Amu Darya a Syr Darya, dva hlavní toky Aralského jezera, a udělali z nich hlavní zavodňovací systém vysušené půdy během 50. a 60. let.

Výsledkem používání chemikálií urychlujících růst rostlin se dno stalo přesoleným a škodlivé látky postupně zabily tamní faunu i flóru a kompletně zdecimovaly místní rybářský průmysl.

 

K vyschnutí jezera také přispělo nízké množství srážek.

I když Sověti v 80. letech připustili špatný dopad jejich zavlažovacího projektu na Aralské jezero, v současnosti se už s tím nedá moc co dělat.

Okolo Aralského jezera žije přes 60 milionů obyvatel, jež náleží k nižší sociální vrstvě. To znamená, že oblast nikdy finančně nedosáhne na obnovení jezera, což by přišlo na 16 miliard $.

Světová banka sice v r. 2005 zafinancovala filtraci přítoku, který teče do oddělené severní části jezera, ale jde o pouze malý zlomek toho, čím jezero kdysi bývalo.