Varování obzvláště pro ty, co vyhazují smíšený odpad, používají herbicidy a pesticidy na postřik, kontaminují naši vodu flórem, arzenikem či jinými chemikáliemi a obecně ignorují životní prostředí: podle stanfordského profesora biologie, Rodolfa Dirza, se Země blíží do šestého cyklu vyhynutí – a to naší vinou. Podle nedávno vydané publikace se mezinárodní tým vědců shodl na tom, že pokles a vyhynutí zvířat nasvědčuje tomu, že se blížíme do v pořadí šestého procesu biologického vyhynutí planety.


Od r. 1500 vyhynulo asi 320 druhů suchozemských zvířat a u těch zbývajících můžeme sledovat pravidelný pokles o 25%. Podobná čísla vidíme i u bezobratlých živočichů.

Co je na tom nejvíce alarmující, je fakt, že zatímco za předešlá vyhynutí mohly proměny planety nebo zásahy meteoritu, tou současnou příčinou je pouze lidský faktor.

 

ČLOVĚK ZAPŘÍČIŇUJE VYHYNUTÍ ZVÍŘAT

Profesor Dirzo nazývá naši dobu érou „antropocénní defaunace“, kdy je příčinou lidská ignorance a chamtivost:

[quote align="center" color="#999999"]

„Co obratlovců týče, 16 – 33% je ohroženo,velkých zvířat zahrnujících slony, nosorožce, lední medvědy a mnoho dalších stále ubývá.  Plodí menší potomstvo a k tomu, aby přežili, potřebují větší prostor. Jejich velikost a maso z nich navíc dělá atraktivní kořist pro lovce.“[/quote]

I když se lidem může zdát, že úbytek těchto zvířat není až takovou katastrofou, ve skutečnosti reprezentuje selhání v globálním ekosystému na podporu života. Jejich vyhynutí spouští další události, které zapříčiní zánik jiných druhů a nakonec i člověka.

Např. když jsou z Keni odstraněni sloni, zebry a žirafy, území se rychle zaplaví hlodavci. Sníží se zhutnění půdy a bude růst ještě méně trávy, což způsobí téměř dvojnásobný nárůst hlodavců za velmi krátkou dobu. To by znamenalo, že se zvýší riziko nemocí, které hlodavci přenáší.

[quote align="center" color="#999999"]

„Kde je vysoká hustota zalidnění, tam je vysoká míra defaunace, vysoký výskyt hlodavců a tím pádem i patogenů, které představují velký risk v přenosu nemocí,“ říká Dirzo. „Kdo by si pomyslel, že má defaunace takové následky. Ale má.“[/quote]

Zatímco se populace za posledních 35 let zdvojnásobila, bezobratlí živočichové jako pavouci, motýli, červi či včely vymírají.

Vědci vypozorovali 45% úpadek obratlovců za stejnou dobu, co se lidstvo rozrostlo. Avšak taková ztráta je katastrofální, poněvadž hmyz opylovává více jak 75% světové úrody, a to bude mít viditelný dopad na moderní civilizaci.

[quote align="center" color="#999999"]

„Máme tendence přemýšlet o vyhynutí druhů z povrchu naší planety, což je také závažné, ale ještě závažnější je právě ztráta celých ekosystémů, ve kterých zvířata hrají tu nejdůležitější roli,“ upozorňuje Dirzo. [/quote]

Bohužel jsou zde ale korporace, které naši planetu doslova ženou do záhuby. Jde o Walmart, Monsanto, Bayer, Dow, Syngetu, BP Oil či Exxon, ale i naše vlády, jejichž jedinou hodnotou jsou peníze. Rád bych je viděl sníst 5$ bankovku, až na planetě nezůstane nic zeleného ani živého.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj: naturalsociety.com