Mnoho organizací tvrdě pracuje, aby pro 1 miliardu obyvatel zajistilo snadno dosažitelný zdroj pitné vody. Ačkoliv je nedostatek tohoto druhu vody obavou pro mnohé, rozhodně se nejedná o jediný problém, jímž by se měl svět zabývat. Problém nedostatku vody se prohlubuje, neboť rychle stoupá její poptávka. S rostoucí populací je stále dražší a komplikovanější budovat a udržovat zdroje pitné vody. To znamená, že její důležitost pro politickou a sociální stabilitu poroste společně s krizí. Kroky jednotlivců k omezení nadbytečné spotřeby této drahocenné suroviny značně napomohou k vyvážení výdajů, ale očekávaný nedostatek se nakonec dotkne všech.


Naštěstí byl nalezen nový sladkovodní zdroj s potenciálem uživit budoucí generace.

Nedávno australští výzkumníci prokázali existenci rozlehlých zásob sladké vody skrytých pod oceánským dnem.

Dr. Vincent Post, profesor z Flinderské univerzity v Austrálii, prohlásil, že bylo nalezeno odhadem 120 000 kubických mil vody s nízkou salinitou pod mořským dnem kontinentálních šelfů u Austrálie, Číny, Severní Ameriky a Jižní Afriky.  Objem tohoto zdroje vody je stokrát větší než množství podzemní vody, jež jsme vytěžili od roku 1900,  oznámil Post ve své studii, publikované v nejnovějším vydání Nature.

Všichni se shodli, že se jedná o vzrušující nález. Zásoby sladké vody na naší planetě čelí vzrůstajícímu zatížení, takže objev nových nalezišť u pobřeží je pro nás skvělou zprávou. Znamená to pro nás více možností, jak se vyrovnat s nedostatkem vody na pevnině.

S intenzivnějším zavlažováním v zemědělství a rostoucí produkcí masa se poptávka po vodě za poslední století zdvojnásobila, jak uvádí zdroje OSN. Znečištění oceánů, jezer a řek situaci jenom zhoršuje. Navíc lidé s trvalým přístupem k vodě jen zřídkakdy přemýšlí nad omezováním své spotřeby, čímž se na problému podílí.

S více než 40% světové populace již žijícími s omezeným přístupem k pitné vodě si problém žádá okamžitý zákrok. OSN počítá, že okolo roku 2030 se procento lidí žijících s nedostatkem vody zvýší na 47%.


Jak tvrdí Post, nálezy jeho týmu vychází z průzkumu oceánského dna za původním účelem hledání ropy či zemního plynu.

Spojením všech informací jsme ukázali, že sladká voda pod oceánským dnem je běžný nález, nikoliv anomálie, jež by nastávala jen za velmi výjimečných okolností,  řekl pro AFP.

Jestliže se nejedná o anomálii, jak se zásoby sladké vody ocitly pod oceánským dnem? Výzkumníci tvrdí, že tyto zásoby vznikly v minulých tisíciletích, kdy se mořská hladina nacházela níže. Území, dnes již zatopená, byla vystavena dešťům, které vytvořily zásoby podzemní vody.

Vědci představili teorii, že na konci doby ledové tato pobřeží zmizela pod vodní hladinou, ale jejich vodonosné vrstvy zůstaly neporušené. Chráněné dalšími vrstvami hlíny a sedimentů, stávají se dnes ložisky využitelnými k zásobení lidstva sladkou vodou v budoucnosti. Jejich těžba by navíc byla levnější než odsolování mořské vody.

V současné době koluje otázka, zda se již těžba z oceánského dna vyplatí. Post navíc zdůraznil, že je nutné postupovat s nejvyšší opatrností, aby nedošlo ke kontaminaci.

Musíme je využívat opatrně. V případě vyčerpání se tento zdroj neobnoví dříve, než se mořská hladina opět sníží.

Přestože je tento objev dobrou zprávou pro všechny obyvatele Země, je také připomínkou, že suroviny mají svou cenu. Abychom zamezili tragickému nedostatku v budoucnu, každý by měl nakládat se svými zdroji s rozumem. Jedině tak zajistíme klidný život budoucím generacím.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj:  growingblue.com

    ¨