Arizonský senátor John McCain ve středu večer, když se objevil na Fox News, pronesl ohledně politiky federální vlády vůči teroristické skupině ISIS zajímavý komentář. Na značce 1:00 krátkého klipu s Gretou Van Susteran zmínil McCain schůzi, kterou uspořádal president s národně bezpečnostním týmem, na níž údajně všichni členové „doporučovali vyzbrojovat ISIS.“ „Hillary Clinton tuto schůzi v Bílém domě popsala už před více než dvěma lety…, všichni v národně bezpečnostním týmu doporučovali vyzbrojovat ISIS a president to sám od sebe zamítl,“ řekl McCain.


Tento komentář přišel po otázce Susteran týkající se vyzbrojování „Svobodné syrské armády“, takže to vypadá, jako by McCainovo prohlášení bylo prostě Freudovským prořeknutím, i přes určité zprávy, které tuto poznámku vytrhávají z kontextu. I když tomu tak může být, tak McCainovy mimoděk pronesené poznámky o ISIS zůstávají naprosto faktické.

I přes McCainovo nesprávné tvrzení, že president odmítl tuto skupinu vyzbrojovat, přímé zapojení této dvojice do vzestupu ISIS, o němž jednoduše ale mluvili jako o Al Kaiídě v Iráku, je nepopiratelné.

McCain v posledních několika letech s Obamovou administrativou na vyzbrojování radikálních džihádistů v celém regionu horečně spolupracoval v rámci přiznaného na desítky let rozvrženého plánu na svržení vlád v několika zemích včetně Iráku, Libyie a Sýrie.

Už v březnu 2011 byl McCain roztleskávačem plánů CIA na poskytnutí o podpoře pro „Libyjské rebely“, i když vůdce libyjských rebelů Abdel-Hakim al-Hasidi přiznával, že pracuje u Al Kaiídy. Jen o pár měsíců později ti samí „rebelové“ vyvěsili vlajku Al Kaiídy na střeše soudu v Benghází.

Jen před rokem cestoval McCain do Sýrie, aby se tu setkal s vůdčími členy brigády Asifat al-Shamal stejně jako Svobodné syrské armády, kdy i obě tyto skupiny už přiznaly, že „vyhlásili loajalitu k Al Kaiídě.“ Širokou kontroverzi spustilo, když bylo na tajné schůzce zjištěno, že několik z těchto mužů byli radikální džihádisté obvinění z nedávného únosu 11 libanonských poutníků.