Pre pochopenie širšieho kontextu dnes zverejníme tabuľku za viacero rokov dozadu. Tabuľka zahŕňa za uplynulé roky úmrtia aj na chrípkové vakcíny a ďalších cca 55 vakcín, ktoré sa priebežne americkej populácii podávajú.

Pre úplné pochopenie kontextu je potrebné dodať, že množstvo vakcín podaných proti kovidu neprevyšuje napr. množstvo podaných vakcín proti chrípke za uplynulú sezónu (zdroj dát TU).

A nakoniec, je vhodné všimnúť si najmä pomer medzi predošlými rokmi a týmto stále prebiehajúcim polrokom. Pomer treba brať do úvahy najmä pre pomerne mizernú úroveň reportovania do systému VAERS.

Nové dáta EudraVigilance

Zdroje dát: TUTU a TU.

A na záver video, ktoré ukazuje vzťah „vakcinácie“ na kovid a počtu úmrtí:

Peter Weis