„Naléhavě vyzýváme k zastavení provokací proti ruským diplomatickým institucím na Ukrajině a členům našeho diplomatického personálu,“ řeklo toto ministerstvo. Podle ministerstva došlo k „dalším ohavným akcím proti bezpečnostním strážcům ruské ambasády včetně osobního strážce velvyslance,“ které byly zinscenovány 28. srpna v Kyjevě. Ti byli zadrženi při odchodu z restaurace pod otevřeně vyfabrikovanou záminkou, že mají granáty, i přes skutečnost, že předložili diplomatické pasy.


„Požadujeme okamžité propuštění všech členů personálu ambasády a zabránění budoucímu porušování mezinárodních konvencí o diplomatické imunitě,“ řeklo toto ministerstvo.

Rusko naléhá na ukrajinskou stranu a Západní partnery, aby projevili dobrou vůli k řešení problémů výlučně mírovými prostředky, uvedlo v pátek ruské ministerstvo zahraničí.

Rusko trvá na okamžitém propuštění členů personálu ruské ambasády v Kyjevě, zadržených 28. srpna, uvedlo v pátek ruské ministerstvo zahraničí.

„To je jediný způsob, jak může Západ hájit zájmy poslušných ukrajinských politiků, ukrajinského mnohonárodnostního lidu a budoucnosti ukrajinského státu, jehož perspektiva může být a měla by být zajištěna úsilím o celonárodní shodu,“ uvedlo toto ministerstvo.

„Rusko bude neustále dělat, co může, aby vytvořilo podmínky k řešení této krize jednáním a přes opatření k budování silnější důvěry mezi stranami konfliktu a přijímáním konkrétních opatření k de-eskalaci situace a k pomoci civilistům,“ uvedlo toto ministerstvo.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca