Americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) vlastní patent na konkrétní kmen eboly známý jako „EboBun”. Jedná se o patent číslo CA2741523A1 a byl udělen v roce 2010. Můžete ho najít zde. (Díky jednomu z čtenářů Natural News, který to zjistil a upozornil na to.) (1) Žadatelé o patent jsou jasně popsáni:

  • Vláda Spojených států amerických reprezentovaná ministerstvem zdravotnictví a sociálních služeb
  • Centrum pro kontrolu nemocí

Ve stručném popisu patentu se říká: „Vynález poskytuje izolované viry Eboly (hEbola) popsané jako Bundibugyo (EboBun) uložené v CDC (Atlanta, Georgia, USA) 26. listopadu 2007 pod přístupovým číslem 200706291.”

Dále se uvádí: „Tento vynález je založen na izolaci a identifikaci EboBun, nového druhu lidského viru Eboly. EboBun byl izolován z pacientů v nedávno zjištěném ugandském ohnisku, kteří trpí hemoragickou horečkou.”

Mimochodem, za povšimnutí stojí, že EboBun není ten samý kmen viru, o níž se domníváme, že stojí za současnou vlnou nákazy v západní Africe. Je zřejmé, že CDC potřebuje rozšířit své portfolio patentů tak, aby zahrnovalo více kmenů, a to může velmi dobře být i důvod, proč byly americké oběti Eboly poprvé přepraveny do Spojených států. Přečtěte si více informací a rozhodněte se sami…

Extrakce Eboly z obětí kvůli získání patentů

Z popisu patentu na virus EboBun jsme se dozvěděli, že vláda Spojených států:

  • 1) Získává viry Eboly od pacientů
  • 2) Tvrdí, že „vynalezla” takový virus
  • 3) Žádá o monopolní patentovou ochranu tohoto viru

Když chceme pochopit, co se stalo, musíme především porozumět tomu, co ve skutečnosti znamená patent a proč existuje patentová ochrana. Patent je vládou vynucený monopol, který je dán osobám či organizacím. Umožňuje těmto osobám nebo organizacím, aby měly výlučný zisk z „vynálezu” a upírá ostatním možnost využívat tento vynález pro svůj vlastní užitek.

To nás staví před zřejmou otázku: Proč by americká vláda měla tvrdit, že „vynalezla” Ebolu a poté si vyhradit monopol na jeho vlastnictví?

Americká vláda si vyhrazuje exkluzivní vlastnictví nad svým „vynálezem” Eboly

Ve „Stručném popisu vynálezu”, který je součástí patentové dokumentace, se také jasně tvrdí, že vláda Spojených států si vyhrazuje „vlastnictví” všech Ebola virů, které vykazují alespoň 70 % identity s jí „vynalezenou” Ebolou… Vynález se týká izolovaného EboBun viru, který je morfologicky a fylogeneticky příbuzný ke známým členům rodu Filoviridae… Dalším aspektem je, že vynález poskytuje izolovaný lidský virus EboBun obsahující molekulu nukleové kyseliny s nukleotidovou sekvencí vybranou ze skupiny skládající se:

  • a) z nukleotidové sekvence uvedené v SEQ ID NO: 1;
  • b) z nukleotidové sekvence, která se hybridizuje na sekvenci uvedenou v SEQ ID NO: 1 za přísných podmínek;
  • c) nukleotidové sekvence, která má alespoň 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 96%, 97%, 98%, nebo 99% shodu se SEQ ID NO:

… Vynález se týká izolované EboBun viru, který morfologicky a fylogeneticky týká známých členů Filoviridae … V jiném aspektu, vynález poskytuje izolovanou hEbola EboBun virus, obsahující molekulu nukleové kyseliny obsahující nukleotidovou sekvenci vybranou ze skupiny, skládající se z: a) nukleotidu sekvenci uvedenou v SEQ ID NO: 1; b) nukleotidové sekvence, která hybridizuje na sekvenci uvedenou v SEQ ID NO: 1 za přísných podmínek; a c) nukleotidové sekvence, která má alespoň 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 96%, 97%, 98%, nebo 99% identitu s SEQ ID NO: 1.

V dalším aspektu vynález poskytuje kompletní genomové sekvence viru EboBun.

Vakcíny proti Ebole a její šíření

Patent CDC dále vysvětluje, že patentová ochrana se obzvláště vztahuje na metody šíření viru Eboly v hostitelských buňkách a tím, jak si infikovaná buňka poradí s vakcínami.

V jiném aspektu vynález poskytuje metodu pro šíření humánního viru Eboly popsaného výše, kultivaci hostitelských buněk za účelem rozmnožení virů a získávání vzniklých virionů.

V dalším aspektu vynález poskytuje vakciny obsahující vynalezený humánní virus Ebuly, včetně rekombinantních a chimérických forem viru, molekul nukleových kyselin, obsažených ve viru a proteinových podjednotek virů. Vynález také poskytuje složení vakcíny obsahující terapeuticky nebo preventivně účinné množství vynalezeného viru Eboly popsaného výše a farmaceuticky přijatelný nosič.

Neexistuje žádný medicínský důvod přivézt Ebolu do USA

Tento patent by mohl pomoci vysvtlit, proč byly oběti Eboly transportovány do Spojených států a předány pod medicínskou pravomoc CDC. Tito pacienti jsou nositeli cenného duševního vlastnictví v podobě variant Eboly a CDC chce zjevně rozšířit své patentové portfolio sběrem, studiem a případným patentováním nových kmenů či mutací.

Dr. Bob Arnot, specialista na infekční nemoci, který strávil nějakou dobu v rozvojových zemích, aby tam zachraňoval životy, řekl nedávno pro „Judge Jeanine”: „Neexistuje žádný medicinský důvod, abychom je sem přiváželi, obzvláště v tom stavu, v jakém byl Dr. Bradley.” (2)

Existuje však úplně jiný důvod pro to, abychom přiváželi pacienty s ebolou do Ameriky: Jde o to, aby mohli být využiti pro lékařské experimenty, sběr biologických zbraní a využití duševního vlastnictví.

Samozřejmě, že slovutní lékaři z Emory University a CDC usilovně pracují na tom, aby zachránili životy dvou pacientů, kteří byli přepraveni do USA. Současně však usilují ještě o něco dalšího: Izolaci, identifikaci a patentování přenašečů infekřních nemocí z důvodů, které si můžeme pouze domýšlet.

Doufají pouze v záchranu životů?

Na jednu stranu stojí za to zdůraznit, že patent CDC na ebolu je přinejmenším částečně zaměřen na metody zjišťování eboly a léčení jejích obětí pomocí léků a vakcin. Vypadá to jako hodnotné preventivní opatření proti infekční nemoci, která jasně ohrožuje životy.Na druhou stranu, proč ten patent? Patentování eboly vypadá asi stejně tak bizarně jako pokus o patent rakoviny nebo diabetu. Proč by vládní organizace tvrdila, že „vynalezla” tuto infekční nemoc a poté si vyhrazovala monopl na její komerční využívání?

Doufá CDC, že bude vybírat licenční poplatky za vakciny na Ebolu? Usiluje také o „vynález” dalších mutací a jejich patentování?

Nepochybujte o tom, že v banku jsou miliardy dolarů zisku. Akcie společnosti Tekmira vzrostly minulý pátek o 11 % poté, co vešlo ve známost, že zatlačili na FDA, aby urychlila testování očkovacích látek, které tato společnost vyvinula. „Zdravotničtí aktivisté spustili petici, která již byla na change.org podepsána přibližně 15,5 tisíci lidmi, která tlačí na FDA, aby schválila lék v co nejkratší lhůtě,” píše BidnessEtc.com. (3)

Pečlivě zinscenované medicinské divadlo

Všechno to začíná vypadat jako struktura komplikovaného medicinského divadla, která se skládá dohromady: Globální pandemická panika, vládní patent, dovoz eboly do hlavního města Spojených států a experimentální vakcina, vzestup nevýznamné farmaceutické společnosti a nátlak vyděšené veřejnosti, aby FDA zkrátila posuzování vakciny.

Pokud bude 2. jednání pokračovat tímto směrem, mohl by tento medicinský tyjátr vyústit v „laboratorní nehodu” v USA, „únik” Eboly mezi lidi a povinné celostátní očkování, které obohatí Tekmiru a její investory, přičemž CDS se svými virovými patenty bude vystupovat jako „zachránce amerického lidu.”

Ano, tahle hudba tu už zněla, ale posledně se to jmenovalo prasečí chřipka.

Vzorec je vždy stejný: Udělat poplach, dát na trh vakcinu a potom vyděsit vládu, aby za miliardy dolarů nakoupila vakciny, které nepotřebuje.

Podívejte se na tuto epizodu se soudkyní Jeanine: