Podle Spojených národů nařídil Islamistický stát, před tím ISIS, aby všechny ženy ve věku mezi 11 a 46 lety podstoupily zmrzačení genitálií. Tím by měly být odhadem postiženy v podstatě 4 miliony žen. „Tohle je cosi, co je v Iráku úplně nové, zvláště v této oblasti, a budí to nejhlubší obavy, a s tím je zapotřebí něco dělat,“ řekla Jacqueline Badcock, humanitární koordinátorka OSN v Iráku.


„Taková není vůle Iráckého lidu, nebo těch žen v Iráku, v těch zranitelných oblastech pod kontrolou teroristů,“ dodala.

Podle bloggera Fadi Al-Qadiho byl tento rozkaz vydán 11. července. Vystavil následující fatwu obsahující logo IS:

Mrzačení ženských genitálií čili obřízka je spojována s islámem kvůli jeho zaměření na ženskou cudnost a zdrženlivost.

Zmiňuje se v četných Hadithech, čili rčeních připisovaných Mohammedovi, a ač se nepraktikuje v Mekce či Medině, tj. ve dvou svatých městech islámu, převažuje a je považována za náboženský požadavek v Eritrei, Egyptě, Guinei, Mali a Mauretánii.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj: prisonplanet.com