Alarmistka klimatické změny, co volala po tom, aby se skeptici „léčili” pochválila Obamu za jmenování Johna P. Holdrena Profesorka klimatické změny uprostřed skandálu ohledně jejího tvrzení, že skeptici globálního oteplování se podobají rasistům a měli by se „léčit” z psychické poruchy, napsala dopis, v němž pochválila Baracka Obamu za to, že jako šéfa vědeckých poradců najal eugenika Johna P. Holdrena, přičemž zároveň na Obamu naléhala, aby ignoroval veřejné mínění a přezíral demokracii ve prospěch vynucení drakonického mandátu pro agendu klimatických změn.

Následně po prezentaci diskuzního dokumentu na nedávné konferenci Planeta pod tlakem, kde profesorka Kari Norgaard z University of Oregon volala po tom, aby se na skeptiky globálního oteplování pohlíželo jako na rasisty , kteří se potřebují „léčit“ z mentální poruchy, utrpěl veškerý akademický establishment spojený s jejím pokusem výpadek paměti ohledně informací týkajících se biografie Norgaard a její předchozí práce.

Jak dokumentuje blog Watts Up With That, University of Oregon se pokusila přepsat historii v sovětském stylu tím, že vylepšila kontroverzní výrazy použité v článku Norgaard, aniž by se obtěžovali uvědomit editora.

Ovšem zatracující dopis napsaný Norgaard,  který se objevil na webové stránce Whitman College Magazine, dosud vymazán nebyl. V tomto dopise Norgaard chválí Baracka Obamu za „excelentní výběr“, jaký provedl, když najal Johna P. Holdrena, kterého neodpovídajícím způsobem popisuje jako „nositele Nobelovy ceny“.

Jak už jsme rozsáhle dokumentovali, Holdren je otevřený eugenik, který ve své knize Ekověda z roku 1977 volal po „planetárním režimu“ k realizaci nucených potratů a povinných sterilizačních procedur zrovna tak jako po vkládání drog do dodávek vody ve snaze ořezat přebytek lidstva.

„Poslouchejte prosím Holdrena a Hansena,“ píše Norgaard s odkazem na prominentního alarmistu globálního oteplování z NASA a spojence Al Gora  Dr. Jamese Hansena, muže, co schválil knihu spolualarmisty Keith Farnish, v níž prosazuje sabotáže a environmentální terorismus s vyhazováním přehrad do povětří a demolicemi měst, aby se planeta vrátila do agrárního věku.

Norgaard pak otevřeně na Obamu naléhá, aby téměř suspendoval demokracii, ignoroval cítění veřejnosti a vynutil mandát pro agendu klimatické změny přes dekrety výkonné moci.

„Tvůrci politik by neměli čekat na veřejné mínění, aby přistoupili k nezbytným akcím,“ píše s dodatkem, „na veřejném mínění v demokracii záleží, přišel však čas, kdy by vyhovět mu bylo vážnou chybou.“

Norgaard Obamu prosí, aby jednal jako diktátor a vynutil klimatickou agendu způsobem, jenž nese podobnost  s tvrzením tvůrce hypotézy Gaia Jamese Lovelocka z roku 2010, že „demokracie se musí pozastavit“, aby se bojovalo s globálním oteplováním a že „jen pár lidem s autoritou“ by se mělo dovolit vést planetu, protože lidé jsou příliš stupidní, aby se jim mohlo dovolit řídit vlastní osudy.

Norgaard ve svém dopise Obamovi volá po tom, aby úplně odstranil průmysl výroby energie z uhlí pomocí rétoriky za „okamžité vyřazení uhlí“, což rezonuje s  Obamovým slibem z roku 2008, že přivede uhelný průmysl k bankrotu.

Tento dopis potvrzuje, že Norgaard je nebezpečnou ekologistickou extrémistkou s naprostým opovržením ke svobodě, když jednak prosazuje, aby Obama přehlížel vůli lidí, které má údajně reprezentovat, a zároveň chválí takové jako Holdren a Hansen, kteří prosazovali ta nejobscénnější tyranská opatření ve jménu záchrany planety.

Skutečnost, že došlo k očividnému úsilí ze strany akademického establishmentu distancovat se od Norgaard, když informace o ní byly vymazány z univerzitní webové stránky, ilustruje, jak hnutí alarmistů klimatické změny vůbec netouží po tom, aby se myšlenkám Norgaard dostalo příliš veřejné pozornosti. A opravdu  You Tube nyní v reakci na nesmyslné stížnosti maže videa, která obsahují kritiku Norgaard.

Celá tahle epizoda podtrhuje fakt, že jakmile  hrábnete pod povrch řečiček pocházejících od alarmistů globálního oteplování, střetnete se s jednou z nejodpornějších, despotických a nejzavrženíhodnějších nebezpečných ideologií od lidí v mocenských pozicích, s nimiž se společnost už desítky let potýká.

 

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  www.prisonplanet.com