Ještě víc než žádat, aby se nám vláda nepletla do života, musíš nejdřív dostat tyranii ze svého vlastního srdce Souhlasíš s těmito prohlášeními? Vládě není nic do toho, aby nám říkala, co máme pít, co jíst, jaký typ léků bychom měli brát, co kouříme, co si pěstujeme nebo jak vedeme své soukromé životy. Tohle jsou prvky individuální svobody, nebo jak to můžete nazývat, osobní svobody. Tyto jsou součástí většího tlaku, abychom se zbavili velké vlády za zadkem a ve svých životech. Ale věří lidé, kteří volají po individuální svobodě, v tuto svobodu sami? Nebo se plácají v prudkých rozporech ve své vlastní víře?

Uvažte následující prohlášení:

Když lidé chtějí jezdit na motorce či kole bez helmy, je to jen jejich věc.

Když rodiče chtějí, aby jejich děti nebyly očkované, je to jen jejich věc.

Když si lidé chtějí kouřit trávu ve svém vlastním sklepě, je to jejich vlastní věc.

Když chce farmář podojit kozu a prodat mléko svému sousedovi, je to jejich věc.

Když si lidé chtějí pěstovat organické potraviny na svém předním dvorku, je to jejich věc.

Jestli chce někdo jíst tolik soli, cukru a aspartamu, že mu selže tlusté střevo a musí zavolat záchranku, je to jeho věc.

Když si někdo chce uhánět po dálnici bez zapnutého pásu, je to jeho věc! (Ale nikdo další by pak neměl být brán k odpovědnosti za jeho zranění, dojde-li k nehodě, že?)

Když skupina mladých holek chce prodávat sušenky či limonádu na chodníku, ať si to dělají. Je to jejich věc!

Když si farmář v Západní Virginii chce pěstovat na stovce akrů konopné rostliny a využít je k produkci konopných semínek, konopného oleje a konopného oděvu, je to jeho vlastní věc!

Pokud si chce občan, co je zrovna vedle, natočit video policie, jak provádí dopravní kontrolu, a všechno se to odehrává na veřejném místě, tak je to jeho vlastní věc! (Hej, poldové říkají, že si mohou USA filmovat kdykoliv, ne? Že my nemůžeme předpokládat právo na soukromí na veřejném místě…)

Když si chlap chce koupit rančerskou pušku a střílet si s ní do plechovek od limonády na své farmě v Massachusetts, je to jeho vlastní věc!


Chováte odpor k uplatňování svobody?

A když souhlasíte s tímhle vším, tak mi dovolte potrápit vás hlavolamem: V principu musíte také souhlasit, že cokoliv chtějí dva lidé dělat ve svých vlastních domovech nebo postelích, je to také jejich věc, pokud je to ve vzájemné shodě. Nezáleží na jejich sexuální orientaci nebo na tom, zda si při tom předají peníze. Ač je to něco,  co osobně nesnáším či se toho neúčastními tak je to jejich vlastní věc!

Vidíte, že u svobody se věci mají tak, že když žádám svobodu pro sebe, tak ji musím též tolerovat u jiných. Když řekneš: „Ať se nám vláda neplete do života!“ – tak by to bylo konzistentní, musíš to myslet  také pro všechny ostatní – nejen pro sebe či ty, se kterými zrovna souhlasíš. Svoboda znamená svobodu pro všechny, včetně těch, s nimiž nesouhlasíš, pokud v tomto postupu neubližují ostatním. Svoboda nemůže být selektivní.

A tady je filosofický rozpor v hnutí za svobodu dneška: Příliš mnoho z těch, kdo říkají, že chtějí, aby jim vláda vypadla ze života ve věcech jako očkování, rodičovství a místního pěstování potravin, patří mezi ty samé lidi, co se  dožadují vládních intervencí do záležitostí, kde někdo jiný žije podle jiného morálního kodexu, než je ten jeho vlastní (nebo kde v některých případech nemá vytvořen morální kodex). Sňatky stejného pohlaví, prostituce, potraty, rekreační používání drog … můžete to jmenovat. Najednou se jejich volání po svobodě stává něčím méně ušlechtilým: požadavkem  morální konformity zajištěným přes všemocnou vládu. A právě tohle je tím, z čeho vyrůstá tyranie vlády! Protože kdykoliv se dovoláváte vlády, aby intervenovala do životů jiných, s nimiž nesouhlasíte, tak zmocňujete tu samou vládu mocí, panovat nad vašimi vlastními životy.

Takže vidíte, že když voláte po tom, aby se vláda pletla do kriminalizace věcí, s nimiž možná silně nesouhlasíte – kuřáci trávy, potraty, prostituce nebo cokoliv dalšího – tak jste to vy, kdo z definice požaduje, aby  vláda rozšiřovala svou moc, aby vnucovala váš vlastní morální kód jiným.

A tohle není svoboda. To je jen tyranie pod pláštíkem morální konformity. Protože dříve či později  se všechna vládní moc obrátí proti VÁM.

Jen pro kontrolu, jsem člověk vychovaný v křesťanských hodnotách. Nenavštěvuji prostitutky, zjevně nežiji v manželství se stejným pohlavím a nikdy jsem nepoužil rekreační drogy. (To je fakt: nikdy.) Ale pro lidi, kteří se rozhodli tyhle věci sami dělat  v soukromí svých vlastních domovů nebo v hotelových pokojích, jsem z důvodů filozofické konzistence zavázán vyhlašovat, že  to je jejich vlastní věc! A proč? Protože nechci, aby se hrabali v MÝCH věcech!

 

Nehrab se v mých věcech a já se nebudu hrabat v tvých

Chovám kozu na mléko a na zadním dvorku slepice. Některým lidem se to nelíbí. V sobotu odpoledne se cvičím ve střelbě z pušky. Někteří lidé nemají rádi, když občané vlastní střelné zbraně. Nesekám svůj dvorek, protože mám radši, když všude kolem rostou plané kytky. Některé „dvorkové policie“ typu HOA si myslí, že každý by měl mít dvorek postříkán herbicidy a vůbec by na něm neměly růst pampelišky. Myslím si, že je potrhlost, ale HOA si vynucují věci, které jsou pěkné a úhledné.

V tolika oblastech svého vlastního života se silně odlišuji od toho, co by si spousta lidí z hlavního proudu pro sebe mohla zvolit. Rád rozvěšuji prádlo venku, aby vyschlo na šňůře. Procházím se na slunci bez košile. Čůrám na svůj fíkový strom hezky venku, protože dusík rostlinám prospívá. Pěstuji si zahrádku v nepravidelném uspořádání, kdy nesázím rostlinky do krásných malých řádků (protože řádky nejsou nejefektivnějším způsobem zahradničení, jak se už ukázalo).  Něco z toho lidi štve – zvláště ty „s běloskvoucími laťkovými ploty“ – konformní typy, co mají sklony vládnout místním asociacím domkařů jako malí tyranští náckové.

Nechci, aby banda ufňukaných sousedů volala vládní úředníky a zkoušela schvalovat zákony, které vyžadují konformitu s jejich úzkoprsými názory na péči o záhony a vzhledu nemovitostí. Nechci zákon, co ode mě vyžaduje, abych si sekal trávník, utišoval svoje slepice a prodal své kozy, a nechci být uvězněn za „neslušné odhalování“ jen proto, že zalévám svoje ovocné stromy s rozepnutými kalhotami. A proč? Protože  tohle všechno není jejich zatracená věc!

Vy znemožníte vládě, aby se pletla do MÝCH věcí, a já podpořím, aby se nepletla do VAŠICH věcí.

Tohle je svoboda, přátelé. To neznamená, že každý na světě bude žít tím samým způsobem jako vy. To neznamená, že všichni budou dodržovat stejný morální kodex. Jen to znamená, že  každá osoba si bude moci zvolit svou vlastní cestu a důsledky svého vlastního počínání pokud nebude tímto procesem ubližovat někomu jinému.  Není věcí vlády vkládat do legislativy morálku nebo kriminalizovat jednání v souhlasu mezi lidmi, kteří přímo nepoškozují někoho jiného.

Mně se nemusí líbit způsob, jakým každý v mé komunitě žije svůj vlastní život, ale tolerovat jejich odlišnost je daleko, daleko lepší, než mít utlačitelskou, tyranskou vládu, která vyžaduje, abychom my všichni byli konformní s jejich vrtochy. Konec konců, vláda se rychle zvrhne na  nemorální a dříve či později skončí uvalováním nepřijatelně hnusného chování jako povinnosti (jako jsou požadavky na rodiče, aby dali své děti proti své vůli očkovat).

Tolerance je svoboda, přátelé. V tom rozsahu, s jakým tolerujeme jiné lidi, ať si žijí způsoby, které mohou být odchylné od toho, co jsme si zvolili, si zasloužíme naše vlastní právo na život jako svobodní lidé, co si také dělají svá vlastní rozhodnutí. Teď zjevně můžeme  pomoci učit morálku a etiku ty kolem nás tak, aby tito činili lepší rozhodnutí o tom, aby vyhnuli podstatným zneužitím, aby se vyhýbali sebedestruktivnímu chování a spirituálně vyrostli v lepší lidi. Nemůžeme ale takovéto věci uvalovat jako povinnost před hlavní zbraně. Ani nemáme žádné právo najmout si skupinu jiných lidí (nebo vládu), aby posloužila jako zástupce k vynucení té samé konformistické agendy.

 

Co si o tom myslíte teď?

Zkontrolujte si teď svoji mysl. Reagujete na tohle povídání tak, že si myslíte, že lidé, co se účastní aktivit, s nimiž morálně nesouhlasíte, by se měli zavírat a kriminalizovat? Pokud ano, pak  ve skutečnosti nevěříte ve svobodu. Věříte v tyranii. A tato víra je kořenem tyranie, kterou dnes zažíváme v celé společnosti kolem.

Podívejte se kolem. Vidíte, jak vláda po celé Americe řádí?  Tato tyranie je jen odrazem tyranie, která stále existuje v srdcích lidí pořád odmítajících přijmout filozofii skutečné svobody – filozofii, jež musí být zakořeněna v  toleranci.

Poučením z tohoto povídání, pokud si zvolíte ho přijmout, je:

Chceš-li svobodu pro sebe, musíš ji nejdříve udělit ostatním.

A v takovém rozsahu, v jakém chceš, aby vláda vynucovala konformitu u jiných, v takovém zotročuješ sám sebe pod tou samou tyranií.

 

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: www.naturalnews.com