Probíhající konflikt na Ukrajině a přiznávaný pokus o rozšíření jak NATO, tak Evropské unie (EU) se eskaloval ohledně dominance nad evropskými energetickými trhy. Pokusy zastavit probíhající stavbu ruského plynovodu Jižní proud se jeví být přímým pokusem o další trestání Ruska za jeho roli při obraně těch Ukrajinců, co jsou momentálně obleženi letectvem, dělostřelectvem, těžkou výzbrojí i neregulérními vojsky. Směrem k Evropě „jednotné a svobodné“, a to i u jejích energetických trhů


„Směrem k Evropě jednotné a svobodné“ byl doslovný název shromáždění Atlantické rady NATO v květnu 2014 oslavujícího neustálou expanzi NATO od pádu Sovětského svazu a její aspirace o integraci všech podél ruských hranic a dokonce i Ruska samotného do svého geopolitického socioekonomického řádu. Oficiální web tohoto setkání Atlantické rady uváděl :

[quote align="center" color="#999999"]

Tato dvoudenní konference bude k poctě historických milníků, které ukuly silnou a prosperující Atlantickou komunitu a prozkoumaly ty nejnaléhavější výzvy pro realizaci jednotné a svobodné Evropy. Tato vize po dvě desetiletí úspěšně realizovaná ve dvojstranné transatlantické strategii byla zpochybňována jak zevnitř od současných členů NATO a EU, tak i agresivními akcemi Ruska. Vůdci a experti se sejdou v ústředí Rady, aby prodebatovali příležitosti a výzvy na evropském východě a jihu s cílem prozkoumat obnovení společného transatlantického přístupu.[/quote]

Na tomto setkání, které je v podstatě oslavou expanze, vojenské agrese a politické subverze na cizích územích, se objevilo mnoho z vůdčích protagonistů současné Ukrajinské krize. K těm patřil americký ministr zahraničí John Kerry a americký vicepresident Joseph Biden spolu s veliteli NATO a americkými korporátními finančníky financovanými tvůrci politiky, kteří byli autory desetiletí americké „výjimečnosti“. K těm rovněž patřil americký senátor John McCain, který svého přiletěl doslova uprostřed vrcholu protestů na „Euromajdan“, aby zaujal místo na pódiu s pravicovými neonacistickými ultra-nacionalisty ze strany Svoboda.

Jejich vlastními slovy tito účastníci shromáždění Atlantické rady popsali bitvu o Ukrajinu jako bojovanou za „dokončení“ jejich socioekonomické konsolidace Evropy – a to včetně „integrace Ruska.“ Ministr John Kerry na tomto shromáždění doslova konstatoval:

[quote align="center" color="#999999"]

Naši evropští spojenci s námi strávili déle než 20 let při práci na integraci Ruska do Euro-atlantické komunity.[/quote]

„Integrací“ Ruska Kerry samozřejmě myslí svržení nezávislého národního politického řádu, který v Moskvě existuje, a jeho nahrazení takovým, který se zodpovídá Wall Streetu, Londýnu a teď i Bruselu. V tom lze jasně vidět pokusy Západu o zopakování modelu „barevných revolucí“ uvnitř území samotného Ruska.

Ale Kerry a zbytek EU-NATO uznávali, že úsilí o subverzi a svržení nezávislého politického řádu v Rusku selhalo, a oni se museli uchýlit k politice obkličování, ohrazování a konfrontace s tím, že Ukrajina je jen jedním z mnoha bitevních polí, na nichž za to Západ bojuje. Kerry vyhlásil evropský trh s energií za další z nich.

Konstatoval:

[quote align="center" color="#999999"]

Pokud chceme Evropu, která je jak jednotná, tak svobodná, pak musíme okamžitě se značnou mírou naléhavosti udělat společně více, abychom zajistili, že evropské národy nebudou s většinou své energie závislé na Rusku. Ve věku nových energetických trhů, ve věku strachu z globální klimatické změny a z přetížení uhlíkem, bychom měli být schopni spěšně přijít se schopností, s níž budeme moci učinit Evropu méně závislou. A pokud to učiníme, tak to bude jeden z největších samostatných strategických pokroků, jaké se nám tu vůbec mohou podařit. Můžeme zařídit větší energetickou nezávislost a pomoci diverzifikovat energetické zdroje dostupné na evropských trzích, a můžeme tak expandovat energetické infrastruktury po celé Evropě, a můžeme vybudovat kapacity skladování energie po celém kontinentu.[/quote]

A jak řekli, tak hned udělali. Bulharsko, které původně tlaku EU ohledně ruského plynovodu Jižní proud vzdorovalo, bylo přinuceno suspendovat probíhající stavbu, čímž ohrozilo nejen zájmy a příležitosti Ruska, nýbrž i národů, přes které ten plynovod prochází.

 

Bitva o Jižní proud

Zastavení stavby následovalo po návštěvě amerických senátorů Johna McCaina, Christophera Murphyho a Rona Johnsona – zvláště McCaina, který přímo podporoval ozbrojené svržení ukrajinské vlády počátkem roku. Článek ve Washington Post nadepsaný „ Bulharsko zastavuje práce na plynovodu Jižní proud,“ konstatuje:

[quote align="center" color="#999999"]

Bulharský ministerský předseda v neděli zastavil stavební práce na projektu plynovodu Jižní proud vedeného Gazpromem, který je naplánován k obejití Ukrajiny jako tranzitní země a ke konsolidaci ruského energetického sevření Evropy.

Plamen Orešarski řekl po setkání s americkými senátory Johnem McCainem, Christopherem Murphym a Ronem Johnsonem, že nařídil, aby všechny práce na sporném projektu pokračovaly teprve až po konzultacích s Bruselem.[/quote]

Moskva reagovala poukazem na zjevnou povahu toho, co je všemi svými záměry a účely sankcí proti Rusku. Moscow Times o tom referoval v článku nadepsaném „ Rusko vidí v bulharském suspendování Jižního proudu pod rukou podstrčené sankce,“ slovy:

[quote align="center" color="#999999"]

Bulharské rozhodnutí suspendovat stavbu Ruskem vedeného projektu plynovodu Jižní proud na svém území podvrací ruské úsilí o diverzifikaci své přepravní infrastruktury plynu pro Evropu mimo Ukrajinu a je to pod rukou podstrkovaný útok Západu ekonomickými sankcemi proti Rusku, řekli v pondělí vrcholní ruští diplomaté a průmysloví analytici.[/quote]

Tento článek rovněž poukázal, že jakmile bude plynovod Jižní proud hotový, tak sníží důležitost Ukrajiny jako tranzitního bodu ruského zemního plynu do Západní Evropy. Vypadá to, že kroky proti Jižnímu proudu jsou konstruované přinejmenším ke zdržování stejně nevyhnutelného výsledku tak dlouho, jak je to jen možné, aby si udrželi páku k zápasu Západu za konsolidaci moci pro svůj potácející se zástupný režim v Kyjevě.

Co se týče Bulharska, to nejenže nepřistoupilo k americkým sankcím proti Rusku, když si zvolilo ke stavbě tohoto plynovodu Ruskou firmu, ale také se zjevně dychtivě snaží řešit právní překážky účelově vytvořené uprostřed probíhající ukrajinské krize a dokončit plynovod co nejrychleji to půjde.

 

Kořistění ze zdržování Jižního proudu

Západ plánuje využít zdržení Jižního proudu, aby z Ruska a z těch, co s ním na tomto projektu spolupracují, vydřel ústupky. Zpoždění navíc pomůže zachovat výhody současného ukrajinského monopolu na transport ruského zemního plynu pro Západní Evropu. Aby se zajistila maximální páka, umisťuje Západ do ukrajinského energetického sektoru klíčový personál, aby tak dodatečně podpořil režim v Kyjevě. Snad nejukázkovějším mezi projevy celkové nelegitimity a zločinné povahy současné pozice EU-NATO bylo jmenování Huntera Bidena, syna amerického vicepresidenta Josepha Bidena členem správní rady ukrajinského energetického giganta Barisma.

Nepotistickým jmenováním Bidena juniora ale ten konflikt zájmů ani nezačíná, ani nekončí. Biden junior býval rovněž i ředitelem pod americkým ministerstvem zahraničí působící Národní nadace pro demokracii (National Endowment for Democrac – NED), tj. pobočky Národního demokratického institutu (NDI). To právě NED/NDI sehrály, jak už přiznávají, roli při budování opozičních stran na Ukrajině před tzv. protesty z „Euromajdanu“ a při teď už přiznaném zrežírování tzv. „ Oranžové revoluce“ na Ukrajině v roce 2004. Později pak sloužily jako „ pozorovatelé voleb“, co daly své razítko ke schválení voleb na Ukrajině, při nichž celé provincie na východě vypadly z hlasování, a opoziční strany měly znemožněno na západě vést kampaň, když přitom v zemi probíhala letecká bombardování měst.

Když NDI Bidena juniora svrhla vládu před tím, než byl on sám jmenován ředitelem v cílové největší národní energetické společnosti, tak je to v podstatě ohromující konflikt zájmů. Ve spojitosti s USA vyhlášenou agendou snížení ruského vlivu na evropské energetické trhy se tento konflikt zájmů stává do očí bijící nepatřičností zjevně však zapadající mezi ostatní jasné součásti Západní agendy na obklíčení a ohrazení Ruska.

Ještě se uvidí, jak dlouho zdržování Jižního proudu potrvá, a jaké další kroky EU, NATO a ukrajinský otevřeně cizímu vlivu podléhající režim a průmysl přijmou, aby realizovaly ministrem Kerrym vyhlášený cíl konfrontace s Ruskem. Národy jako Bulharsko mohou cenu ztráty své suverenity spolu se vstupem do Evropské unie teď opravdu pocítit. Bulharsko teď už nemůže prosazovat své vlastní zájmy kvůli diktátu z Bruselu jednajícího v zastoupení zvláštních zájmů fungujících přes jejich hranice a s absolutní přezíravostí k míru a prosperitě Bulharského lidu. Tohle je příběh znamenající výstrahu pro další národy po celém světě, které usilují o vstup do podobných nadnárodních „komunit“, zvláště ASEAN/AEC v jihovýchodní Asii.

Otevřený záměr NATO a EU „ integrovat“ celou Evropu včetně Ruska do jejich geopolitického řádu, jasně pomocí donucení, bude-li ho zapotřebí, jejich zneužívání právního rámce EU k uvalování průhledně zakrývaných sankcí na Rusko, otevřený nepotismus spolu s bráněním realizace projektů, ze kterých mají prokazatelný prospěch jejich členské státy, odhalují nově se vynořující politický řád o nesmírné zločinnosti, který se neváže vládou zákona, a představuje jasné nebezpečí globální stabilitě. Pro ty na východní Ukrajině, kde k počasí patří i to, co spadne z leteckých náletů, dělostřelecké palby a mechanizované „národní gardy“ sestávající ultrapravicových neonacistických militantů, je právě taková nestabilita už teď smrtonosnou denní realitou.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí
  • [/quote]

    Tony Cartalucci

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj: activistpost.com