Bloomberg hlásí, že „Soros prohrál případ proti usvědčení z obchodů insiderů ve Francii” a že apel založený na porušení „lidských práv” u spekulanta z Wall Street byl „Evropským soudním dvorem pro lidská práva” zamítnut. Soros, který byl v roce 2002 odsouzen a pokutován za obchody insiderů kvůli akciím francouzské banky Société Générale, jež koupil v roce 1988, si vybudoval impérium na zamlžování globální kriminální aktivity pomocí záležitostí „lidských práv“. Soros vede globální impérium nevládních organizací NGO využívajících „lidských práv ke krytí institucionalizované kriminality zrovna tak, jako on sám zkusil použít „lidských práv” jako výmluvy pro zločinné obchody insiderů. Sorosovo licoměrné používání „lidských práv“ není strategií, na kterou by měl výlučný monopol, ale on je tím, kdo to provozuje jako spolupráci velice nepravděpodobných spojenců – neokonzervativci z ministerstva zahraničí USA financované National Endowment for Democracy a jejích rozmanitých poboček.

Rozhodnutí soudu zamítající toto odvolání bylo založeno na tom, že Soros je „proslulý institucionální investor, dobře známý v business komunitě a účastník na hlavních finančních projektech”, a tudíž by měl být „zvláště uvážlivý” ohledně dodržování zákonů o obchodech insiderů. Obsah Sorosova apelu založený na „lidských právech“ nebyl předmětem slyšení a podrobnosti tohoto apelu dosud nebyly zveřejněny, jedná se však o ilustrativní příklad toho, jak Soros a globální elitáři jako on zneužívají legitimní případy lidských práv a svobod jako prostředku k provádění i k obhajobě jak individuální, tak i institucionální zločinné aktivity.

Soros si vybudoval globální impérium ze sítě nevládních organizací (NGO), které údajně prosazují „lidská práva“, „svobodu“, „demokracii“ a „transparentnost“. Jeho Open Society Institute financuje mimo mnoha dalších i Amnesty International (strana 10), Global Voices a Human Rights Watch. Tyto NGO ve skutečnosti tvoří síť imperiálních administrátorů moderních dnů, co podrývají národní vlády po celém světě a nahrazují je homogenní „občanskou společností“, které jsou provázány s „mezinárodními institucemi“ vedenými Wall Streetem a Londýnem v zastoupení. A na rozdíl od populární představy Soros toto impérium nevybudoval proti „konzervativním“ ambicím, nýbrž v plné spolupráci s nimi.

Těžko hledat případ, který podporuje Sorosův Open Society Institute, aniž by nebyl zároveň financován, směrován a podporován ministerstvem zahraničí US financovanou neo-konzervativně zaměřenou National Endowment for Democracy (NED) a jejími rozmanitými pobočkami včetně Freedom House, International Republican Institute (IRI) a National Democratic Institute (NDI).


Arabské jaro

Bylo to téměř čtyři měsíce po zahájení tzv. „Arabského jara“, než korporátní média přiznala, že USA jsou možná za těmito povstáními a že na nich není nic „spontánního“ či „autentického“. V dubnu 2011 článek vydaný v New York Times nadepsaný „skupiny USA pomohly vypiplat arabská povstání“ uvedl:

„Četné skupiny a jednotlivci přímo zapojené do těchto revolt a reforem zachvacujících region včetně egyptského mládežnického hnutí 6. dubna, bahrajnského Centra pro lidská práva a lidových aktivistů jako Entsah Qadhi, mládežnického vůdce z Jemenu, získali výcvik a financování od skupin jako International Republican Institute, The National Democratic Institute a Freedom House, neziskových organizací lidských práv sídlících ve Washingtonu.“

Tento článek rovněž k National Endowment for Democracy (NED) dodal:

„Republikánské a demokratické instituty jsou volně přidruženy k republikánské a demokratické straně. Jsou vytvořeny Kongresem a financovány přes National Endowment for Democracy, jež byla zřízena v roce 1983, aby usměrňovala granty k podpoře demokracie u národů rozvojových zemí. National Endowment dostává ročně od Kongresu asi 100 milionů dolarů. I Freedom House dostává velkou část těchto peněz od americké vlády, hlavně od ministerstva zahraničí.“

I George Soros a jeho Open Society Institute hrál při rozvoji těchto nepokojů vůdčí roli. Soros navíc plně podporoval mnohá NGO v tandemu s NED a ministerstvem zahraničí USA, rovněž financoval opoziční skupiny pracující už dlouho dopředu, aby vytvořily nové „ústavy“ pro ty kolabující národy.

V „nové ústavě pro Egypt od George Sorose“ se hlásilo:

„Ukazuje se, že už byla koncipována nová egyptská ústava, nikoliv egyptským lidem, nýbrž USA podporovanými protestujícími, kteří v první řadě přivodili změnu režimu. Reuters citovala opozičního soudce, který se skrýval v Kuvajtu, dokud nebyl Mubarak vyhnán, jak řekl, že skupiny občanské společnosti už vytvořily několik konceptů a nová ústava by mohla být do měsíce připravena.

K těmto skupinám „občanské společnosti“ patří arabská síť pro informace o lidských právech otevřeně financovaná Open Society Institute George Sorose a NED v neo-conské linii financující egyptskou organizaci pro lidská práva. Vypadá to, že zatímco skupiny mezinárodní krize možná mění strategii a jejich důvěrník El Baradej vede davy do ulic, je tu široká škála NGO a jejich členstva, včetně Sorose, co financuje provedení a realizaci podrobností na místě.“


Myanmar (Barma) a Aung San Suu Kyi

Celá opozice v Myanmaru v zemi v jihovýchodní Asii, pořád známé na Západě podle svého koloniálního pojmenování jako „Barma“, je výtvorem Wall Street a Londýna. K tomu patří i rostoucí kult osobnosti „demokratické ikony“ Aung San Suu Kyi. A opět, zrovna tak, jako jsme to viděli během Západem zrežírovaného „Arabského jara“, je to v tandemovém úsilí mezi „pravicovými“ neo-cony uvnitř NED a Sorosovým Open Society Institutem.

Obrázek: Zpráva UK o barmské kampani z roku 2006 „Neúspěch barmského lidu?” (.pdf)
odhaluje, že celé to „pro-demokratické” hnutí, včetně Aung San Suu Kyi samotné, je produktem USA  a britského financování a budování neo-imperialistických sítí konstruovaných ke svržení a nahrazení myanmarské vlády.

Ve článku „Barmské „pro-demokratické” hnutí – výtvor Wall Street a Londýna” se uvádí:

Nejvíce vypovídající informace začínají na straně 14 ze 36stránkové zprávy ve formátu .pdf nadepsané „Neúspěch barmského lidu?“. Obsahuje výčet ohromných zdrojů, které Západ investoval do budování „pro-demokratického“ hnutí v tandemu s podobnými autentičnost postrádajícími hnutími po celém regionu, a ve skutečnosti po celém světě, a tvrdí, že v Barmě bylo poskytnuto ještě více podpory, aby se v Barmě inicializoval „přechod“. Uvádí:

„Restaurace demokracie v Barmě je prioritním cílem USA v jihovýchodní Asii. Aby tohoto cíle bylo dosaženo, podporovaly Spojené státy neustále demokratické aktivisty a jejich úsilí jak uvnitř Barmy, tak mimo ni… Pro řešení těchto potřeb se vyžaduje kreativita a pružnost. I přes vzniklé potíže ambasády Spojených států v Rangúnu a Bangkoku stejně jako generální konzulát v Chiang Mai jsou plně zapojeny do pro-demokratického úsilí. Spojené státy rovněž podporují organizace jako National Endowment for Democracy, Open Society Institute (žádná podpora už od roku 2004) a Internews, které pracují uvnitř i vně regionu na široké škále aktivit propagujících demokracii. V USA sídlící vysílače zásobují barmský lid zprávami a informacemi, který jinak trpí absencí svobodného tisku. K  programům USA rovněž patří studijní stipendia pro lidi z Barmy představující budoucnost Barmy.

Spojené státy jsou oddány práci pro demokratickou Barmu a nadále budou využívat rozmanitých nástrojů, aby demokratickým aktivistům pomohly.“

Tato zpráva pokračuje širokým spektrem důkazů odhalujících tandemové role jak „liberálů“, tak „konzervativců“ při realizaci jediného cíle: podvracení cizí vlády a její náhrady neo-imperiálními administrátory, kteří budou přímo provázáni s „mezinárodními institucemi“, které se přímo zodpovídají Wall Street a Londýnu.


Thajský zástupce Wall Street – Thaksin Shinawatra

Podobně jako v sousedním Myanmaru už dlouho se vynakládá úsilí podvrátit nacionalistické elementy uvnitř Thajska a instalovat zástupnou vládu spolu i se zástupným systémem vládnutí, co bude realizovat globální agendu Wall Street a Londýna. Zvolený zástupce je miliardář dlouhodobě se družící s rodinou Bushů – Thaksin Shinawatra.

Jak jsme viděli i u dvou předchozích příkladů, Shinawatrovo družení s americkým neo-konzervativním establishmentem v žádném případě nebrání „liberálnímu“ Georgi Sorosovi, aby podporoval toto hnutí, které zajišťuje nejen jeho reinstalaci k moci, ale i expanzi jeho globalistické politiky „neoliberálního“ typu – která samozřejmě obecně zase přináší prospěch Wall Street a Londýnu bez ohledu na nějaké konkrétní politické přesvědčení.

Například thajské propagandistické fronty „Prachatai“, Sorosova Open Society Institute a neo-conské National Endowment for Democracy nahromadily roční financování stejně jako probíhající politickou podporu, aby realizovaly misi protlačování „lidských práv“ a autentičnost postrádající aspirace za „demokracii“ k zamaskování kriminálních aktivit Shinawatry a jeho hnutí. Pobočka NED, Freedom House má ve skutečnosti za předsedu neo-cona Kennetha Adelmana, který sloužil jako Shinawatrův lobbyista a rovněž slouží jako důvěrník u Sorosem financované skupiny pro mezinárodní krize, jíž i předsedá. Prachatai překrucuje jejich kolektivní agendu jako „progresivní“, zatímco je upečená zahraničním korporátně fašistickým financováním, což je perfektní příklad Sorosova operačního módu.


Pokus svrhnout ruskou vládu

Čtvrtý a poslední příklad Sorose a jeho neo-konzervativních protějšků lze nalézt za ruskou ze všeho posbíranou opozicí a jejím pokusem svrhnout vládu Vladimíra Putina ve stylu „Arabského jara“.

Veškerou oporou ospravedlňující pouliční davy Wall Streetu a Londýna byly „manipulace“ ruských voleb. Mezi ty, kteří tato obvinění vyráběli, patřili GOLOSem financovaný National Endowment for Democracy a přes Sorosovu Open Society financovaná Organizace pro bezpečnost a spolupráci (OSCE) (.pdf strana 125).


Obrázek: Sejmutá obrazovka z webovky US National Endowment for Democracy (NED)
poukazující na její financování pro „nezávislé” monitorování voleb Golos. Golos rovněž financuje USAID.

A zatímco lví podíl na podpoře rozmanitých ruských opozičních skupin pochází od National Endowment for Democracy a jejích poboček včetně Freedom House a International Republican Institute, jemuž předsedá John McCain, vězněný ruský oligarcha a vůdce opozice Michail Chodorovsky střihl celou svou „Nadaci otevřeného Ruska” podle Sorosovy Open Society Institute. Mělo by se i poukázat, že Chodorovsky už měl jako předsedy svých vykonstruovaných „nadací” jak Jacoba Rothschilda, tak i Henryho Kissingera.


Závěr

Za tím Sorosovým globálním financováním NGO je samozřejmě více než čirá „liberální filantropie“. To, že své charitativní financování provádí v souručenství s notorickými válečnými štváči, korporátními fašisty a otevřenými neo-konzervativci, poukazuje nejen na velice zlovolnou a autentičnost postrádající agendu pohánějící jeho „charity“, ale také vykresluje jeho klamně „liberální“ osobnost.

Sorosův poslední pokus využít „lidských práv“ nejen pro globální kampaň za dosažení ekonomické a geopolitické hegemonie, nýbrž i jako pláštíku k obhajobě jeho vlastního kriminálního chování, poskytuje další důkazy pro fakt, že Západ prostřednictvím své široké sítě NGO a „mezinárodních institucí“ pouze za tou fasádou „humanitárních starostí“ a „pokroku“ zakrývá nesmírně zvrhlé a zákeřné kriminální aktivity. S tím, jak byl poslední Sorosův apel zamítnut a jeho kriminální odsouzení potvrzeno, bychom měli odolat pokušení upadnout do „levicově-pravicového“ hašteření a spíše už rozpoznat širší spiknutí, které se tím odhaluje.

Tony Cartalucci

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: landdestroyer.blogspot.co.uk

]]>