Už čím dál vice Američanů si uvědomuje, že Agenda 21 jen rozšiřuje moc vlády na úkor lidských svobod. Jižanské centrum chudinského zákona SPLC nedávno přiznalo, že proponenti neo-feudálního programu Spojených národů známého jako Agenda 21ztrácí podporu veřejnosti kvůli neustále rostoucímu vlivu organizací z lidu. Ve své poslední zprávě nadepsané „Agenda 21: Trvalá udržitelnost OSN a pravicové konspirační teorie,“ SPLC naznačuje, že realizace Agendy 21, tj. programu Spojených národů konstruovaného k nahrazení soukromé kontroly půdy vládním plánováním, se zpomaluje kvůli úspěšnému odporu aktivistů za svobody po celé zemi.


„Přinejmenším tři státy – Arizona, Missouri a Oklahoma – uvažují o zákonech, z nichž každý už prošel jednou jejich zákonodárnou komorou, které zastaví údajně škodlivé účinky Agendy 21; v Alabamě to prošlo celým schvalováním a v roce 2012 tento zákon guvernér Robert Bentley podepsal,“ uvádí zpráva. „Významné politické bitvy propukly už v Georgii, Illinois, Marylandu, Montaně, Ohiu a Texasu.“

„I Republikánská národní komise v lednu 2012 Agendu 21 odsoudila jako ‚zákeřné destruktivní spiknutí‘ k uvalení ‚socialisticko-komunistické redistribuce bohatství‘.“

Agenda 21 programu trvale udržitelného rozvoje Spojených národů podepsaná v roce 1992 presidentem George H. W. Bushem a v pozdějších fázích presidentem Billem Clintonem je založena na komunitarismu, který apeluje na konečné převzetí kontroly nad veškerým využíváním půdy vládou, aniž by jakékoliv rozhodování bylo ponecháno na soukromých vlastnících půdy.

„Ta předpokládá, že lidé nejsou dobrými správci své půdy a vláda, když nad ní dostane kontrolu, tuto práci odvede lépe,“ napsala o tomto tématu expertka na Agendu 21 Rosa Koire, což je kalifornská Demokratka a autorka Za zelenou Maskou: OSN Agenda 21. „Práva jednotlivců musí obecně uhnout před potřebami komunit tak, jak jsou určeny správními orgány.“

 K některým z rysů Agendy 21 patří, aniž by se na ně ale omezovaly:

Rozvoj drahých a neefektivních systémů veřejných železnic ve městech, aby se zvýšila centralizace vládní kontroly spolu s omezováním použití soukromé dopravy.

Spotřebiče monitorované „Chytrými měřáky“, které mohou komunální společnost dálkově řídit.

Účelový nedostatek snadného volného přístupu do měst tak, aby obyvatelé zůstávali v blízkosti svého sousedství.

Zrychlená realizace zpoplatněných silnic, zvláště zpoplatnění silnic, aby se zvýšenými cenami odradilo od cestování samotného nebo od zajíždění do „přeplněných“ oblastí.

Další dobrý příklad, jak se v současnosti realizuje Agenda 21, uvidíte, podíváte-li se na explozi „smíšených“ činžáků stavěných v amerických městech, které se vyznačují maloobchody v přízemí s několika obytnými patry nad nimi.

Tyto budovy se konstruují, aby lidi zdržovali od cestování na delší vzdálenosti, když je pracoviště pár kroků odsud, ale ty obchody v přízemí typicky zůstávají buď prázdné, nebo je zaplní podniky, které vypadají, že nemají nic společného s okolním sousedstvím.

 Jeden starosta města v Texasu např. otevřel lepší restauraci s drahým menu v přízemí „smíšeného“ činžáku a začal účtovat $14 za hamburgery přestože v sousedství v průměru ročně vydělávali příjem kolem $40 000.

I ten současný tlak měst na naprosté nahrazení soukromé dopravy, jako té pomocí aut, veřejnou dopravou a cyklostezkami, to je další aspekt Agendy 21. Hamburg v Německu dokonce už plánuje zakázat uvnitř města auta během příštích 20 let.

Ač je to fikce, tak ta parodovaná mega-města v komickém seriálu Judge Dredd vystihují mnohé aspekty plánované Agendou 21, což je děsivý scénář, i kdyby se ta města úplně nikdy svým fiktivním protějškům nevyrovnala.

Celkovým záměrem Agendy 21 je rozšíření vládní moci na úkor svobod jednotlivců, čímž se obyvatelstvo stane závislejším na infrastrukturách města kontrolovaných vládou.

Ač SPLC a další proponenti Agendy 21 o těchto programech neustále trylkují, že tyto programy jsou „dobrovolné“, je to sporný bod, když už tolika měst Agendu 21 realizuje, a je to zřetelně ve prospěch vlády a na úkor jejich občanů.

„Plánuje se omezit možnosti vašeho výběru, omezit vaše rozpočty, zúžit vaše svobody a sebrat vám hlasy,“ dodává Koire.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj: prisonplanet.com