Velká impéria, jako Římské či Britské, z toho těžila. Tato impéria byla úspěšná, protože hodnota zdrojů a bohatství vytěžených z dobytých zemí převyšovala hodnotu vynaloženou na dobytí a správu. Důvodem, proč Řím nerozšířil své impérium dále než do Německa, nebyla vojenská schopnost germánských kmenů, nýbrž římská kalkulace, že náklady na dobytí převyšují hodnotu vytěžitelných zdrojů. Římské impérium se zhroutilo, protože Římané vyčerpali lidskou sílu a zdroje v občanských válkách o moc mezi sebou. Britské impérium padlo, protože se Britové vyčerpali boji s Němci ve dvou světových válkách.

Ve své knize Vláda impérií (2010) Timothy H. Parson nahrazuje mýtus o civilizujícím impériu pravdou o kořistícím impériu. Popisuje úspěchy Římanů, Umaijádova Kalífátu, Španělů v Peru, Napoleona v Itálii a Britů v Indii a Keni při těžbě zdrojů. Za nižší náklady než správu Keni, Britové povzbuzovali kmenový patriotismus a vynalézali kmenové zvyky, které pracovaly v britský prospěch.

Parson nezkoumá americké impérium, ale v jeho předmluvě ke knize projevuje pochybnosti, zda je americké impérium skutečným impériem, jelikož Američané z toho netěží žádný prospěch. Po osmi letech války a pokusech o okupaci Iráku, všechno, co z tohoto úsilí Washington má, je několik bilionů dolarů dodatečného dluhu, ale žádná irácká ropa. Po deseti letech a bilionu dolarů zápasu s Talibánem v Afghánistánu, nemá Washington nic, co by ukázal, snad kromě určité části obchodu s drogami, jehož lze využít k financování skrytých operací CIA.

Americké války jsou nesmírně drahé. Bush a Obama zdvojnásobili národní dluh a americký lid z toho nemá vůbec žádný prospěch. Žádné bohatství, žádný chléb a hry neplynou z washingtonských válek k Američanům. Tak k čemu to všechno je?

Odpovědí je, že washingtonské impérium těží zdroje z amerického lidu ve prospěch několika málo mocných zájmových skupin, které vládnou Americe. Vojensko-průmyslový komplex, Wall Street, agro-business a izraelská lobby využívají vládu, aby těžily zdroje z Američanů, aby sloužili jejich ziskům a moci. Ústava USA byla zavlečena do zájmů bezpečnostního státu a americké příjmy byly přesměrovány do kapes 1 procenta. To je způsob, jímž americké impérium funguje.

Umlčování kritiků

Je západní demokracie skutečná?

Reálný obraz ekonomiky

Nové impérium je jiné. Dochází k jeho vzniku, aniž by dosahovalo úspěchů v dobývání. Americké ozbrojené síly nedobyly Irák a byly politicky vyhnány samotnou loutkovou vládou, kterou ustanovil Washington. Ani v Afghánistánu není žádné vítězství a ani po desetiletí nemají americké ozbrojené síly kontrolu nad zemí.

Zda nové impérium uspěje ve válce, na tom už nezáleží. K té těžbě dochází jen proto, že je ve válce. Ohromné sumy peněz amerických daňových poplatníků odtekly do amerického zbrojního průmyslu a ohromná moc přetekla k domácí bezpečnosti. Americké impérium pracuje na tom, aby Američany obrala o bohatství a svobodu.

Proto ty války nemohou skončit, nebo když skončí jedna, začne další. Pamatujete, když Obama přicházel do úřadu a ptali se ho, jaká že je to mise v Afghánistánu? Odpověděl, že neví, jaká je tam mise, a že tuto misi je třeba definovat.

Obama tuto misi nikdy nedefinoval. Obnovil tuto afghánskou válku, aniž by nám řekl její účel. Obama nemůže Američanům říci, že účelem této války bylo posílit moc a zisky vojensko-bezpečnostního komplexu na úkor amerických občanů.

Tato pravda neznamená, že cíle americké vojenské agrese unikly, aniž by je to něco stálo. Ohromné množství muslimů bylo bombardováno a vražděno a jejich ekonomiky a infrastruktury zruinovány, nikoliv však, aby se od nich těžily zdroje.

Je ironií, že pod novým impériem jsou to sami občané impéria, z nichž se vytěží jejich bohatství a svobody, aby se z cílové cizí populace vytěžily její životy. Americký lid je zrovna tak obětí amerického impéria jako bombardovaní a vraždění muslimové.

Paul Craig Roberts

 

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: www.globalresearch.ca