Citace Winstona Churchilla vás může dostat do vězení, jak zjistil jeden britský kandidát do evropských voleb poté, co se zmínil o myšlenkách tohoto ikonického vůdce z válečných časů o islámu z jeho knihy „Řeka války“ vydané v roce 1899. Tato kniha je kronikou služby mladého Churchilla v Súdánu v době anglo-egyptské re-konkvisty a část jí pojednává o jeho vidění islámu. Ale tato pasáž je teď nebezpečná, když uvrhla předsedu strany Svoboda Velké Británii Paula Westona na dva roky do vězení.


Weston, kandidát do letošních evropských voleb 22. května za Jihovýchod v sobotu promlouval přes megafon k veřejnosti v Hampshiru a obouval se do muslimů za jejich „nepatřičné zvyklosti, otrocký zemědělský systém, vleklé obchodní praktiky a nezabezpečenost majetku,“ která „funguje kdekoliv, kde přívrženci Proroka vládnou či žijí.“

„Tisíce z nich se stali statečnými a loajálními vojáky víry: všichni vědí, jak zemřít, je tu ale vliv náboženské paralýzy sociálního rozvoje těch, kdo jsou toho přívrženci,“ pokračoval.

„Na světě neexistuje žádná silněji zpátečnická síla. Mohamedánství, které zdaleka neskomírá, je vírou militantní a na sebe obracečskou,“ vyhlásil, čímž u jednoho diváka vyvolal pobouření, a ten se rozhodl udat to policii.

Úředníci nepočkali, až Weston dokončí svou řeč, odvedli ho ze stupínku ve Winchester Guildhall – nejdříve za odmítnutí uposlechnou příkazu k rozpuštění veřejného shromáždění, a pak přidali obvinění z „podezření z náboženského nebo rasového napadání,“ řekla policie novinám.

„Byl propuštěn na kauci, aby se hlásil k dalším očekávaným vyšetřováním na policii 24. května,“ řekli.

Dějiště zajistilo asi „šest nebo sedm policistů,“ kteří Westona zastavili uprostřed proslovu, když se nejdříve vyptávali diváků. Weston neměl povolení k pronášení veřejného proslovu.